navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Geen bijeenkomst in juni en juli . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Geen bijeenkomst in juni en juli . .
W

SDRLima zelfbouw projekt

Gezamelijk problemen oplossen.
Gezamelijk problemen oplossen.

Het SDRLima zelfbouw projekt van de afdeling Woerden is in volle gang. Regelmatig worden bijeenkomsten gehouden, waar men elkaar assisteerd bij problemen en andere wetenswaardigheden uitwisselt.

Donderdag 7 maart j.l. kwamen Joop - PD2JAM, Stan - PA8C, Arno - PA1FYF, Fred - PA0TNU, Gerrit - PD0GK, Mark - PD1MT, Wim - PA2WIM, Ton - PA0LUB, Frans - PE1RQW, Ger- PA4GER, Wim - PA3EJE en Nico - PA0NCR ofwel de groep van Lima SDR bouwers van de afdeling Woerden (alleen Jan Sander, PAGON was verhinderd) bij elkaar in De Badkuip met als inzet de Lima SDR ontvanger.

Bijna iedereen had z’n bouwsel meegebracht, sommigen zelfs al compleet met zender en al in een fraaie behuizing. Er werden driftig ervaringen uitgewisseld, gediscussieerd over PowerSDR en geluidskaarten, metingen verricht en fouten opgespoord. Het werd een genoeglijke, nuttige en leerzame avond en iedereen ging met een werkende, dan wel bijna werkende (en dan wist hij wat er moest gebeuren) ontvanger naar huis.

Alvorens met de zender verder te gaan, gaan we de komende tijd eerst onze energie steken in de bits en bytes, met andere woorden op zoek naar het meest ideale programma, geluidskaart enzovoort. En dat gaat ongetwijfeld resulteren in een tweede SDR bijeenkomst!

(Arno, PA1FYF en Nico, PA0NCR 20161230 )

Referenties, meer informatie:
Fotorapportage SDRLima Deelnemers tonen hun SDRLima bouwsels
Redactie: pa0phb @ veron.nl
©    Linux powered