navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Geen bijeenkomst in juni en juli . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Geen bijeenkomst in juni en juli . .
W

Nieuwe opzet rond publikatie van het RTTY bulletin

PA3EJE rondeleider
PA3EJE rondeleider

Het bestuur van de afdeling Woerden van de VERON doet zijn best om elke zondag een bulletin in een digitale mode, momenteel RTTY, uit te zenden. En tevens daarop volgend een radio-ronde te organiseren, waarin de uitgezonden en andere voor radioamateurs interessante onderwerpen ter sprake kunnen komen.

Het bestuur is van mening dat het aantal deelnemers aan deze aktiviteiten te laag is en hoop om meer afdelingsleden en anderen voor deze activiteiten te kunnen laten interesseren. Daarom is op de bijeenkomst van februari 2016 besloten om de organisatie rond het bulletin enigszins aan te passen.

Te weten:

 • Het RTTY bulletin is primair bestemd voor de radioamateurs die met een Telexmachine of RTTY-decoder met computerprogramma willen experimenteren. De uitzending van het bulletin blijft zondags van 10:30 tot 11:00 uur.

 • Voor diegenen die om welke reden dan ook het RTTY-bulletin NIET kunnen meeschrijven zal een samenvatting van de inhoud van het RTTY bulletin vanaf 10:30 op www.veron-woerden.nl beschikbaar zijn. Het zal dus niet meer met de nieuwsbrief worden rondgestuurd
 • Rond 11:00 start PI4WNO de Woerdense Ronde. Alle luisteraars hebben dan kennis kunnen nemen van de onderwerpen van het bulletin van de afdeling en worden daarom vriendelijk om bij de ronde in te melden.

 • Rond 12:30 is het RTTY-bulletin te downloaden van de website.

 • De nieuwsbrief blijft in de loop van de zondagmiddag per e-mail aan de ge-abonneerden te worden toegezonden. Het RTTY-bulletin zal niet meer op deze manier worden verspreid. In deze nieuwsbrief zullen de titels en samenvattingen van de nieuwe artikelen worden vermeld die op de website ziijn verschenen. Omdat het URL van de website, www.veron-woerden.nl, bekend wordt verondersteld zal in de nieuwsbrief geen URL meer worden vermeld. Dit ter voorkoming van conflicten met uw spam-filter

  (20 maart 2016 20170705 )

 • Onderwerpen
  Diversen rondesDiversen rondes
  Trefwoorden
  Redactie: pa0phb @ veron.nl
  ©    Linux powered