Veron logo
navbar.frm 20190426
Volgende bijeenkomst 19 december . . Live onderhoud . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Volgende bijeenkomst 19 december . .
W

HAMRADIO voor Woerden en Omstreken

Actueel Nieuws

RTTY bulletin

RTTY bulletin
Elke zondag zendt onze afdelingszender een nieuw RTTY bulletin uit. Van 10:30 - 11:00 uur in FM op 145.475 MHz. meer ...

Elke zondag uitzending

PI4WNO Verenigingszender


PI4WNO Verenigingszender
Clubstation v.d. Afdeling 66 van de VERON, WOERDEN EN OMSTREKEN De Woerdense Ronde wordt elke zondagochtend gehouden op 145.475 MHz. We starten met het RTTY-bulletin om 10.30 in 50 baud baudot en incidenteel als experiment rond 10.50 in een andere digitale mode Aansluitend om ongeveer 11... meer ...
 1 nov 2015

Condities

Propagatie prognose

De vereniging voor geïnteresseerden in het experimentele radio onderzoek.

Een greep uit onze aktiviteiten

Verenigingszender

VERON afdeling Woerden beheert een verenigingszender PI4WNO en verzorgt wekelijkse uitzendingen. Iedere zondag van 10:30 tot ca 12:00 uur op de frekwentie 145.475 MHz (In de maanden juli en augustus is er een aangepast schema)

Radioronde

VERON afdeling Woerden organiseert elke zondag een radioronde. Van ca 11:00 tot uiterlijk 12:00 uur kunnen radioamateurs zich inmelden op 145.475 MHz in FM.

PI4WNO RTTY-bulletin

Voorafgaand aan de radioronde zendt VERON afdeling Woerden een RTTY-bulletin uit in de TELEX mode met nieuws uit de afdeling en wetenswaardigheden, die op de radio hobby en het experimenteel radio onderzoek betrekking hebben. Na de RTTY uitzending het bulletin in speciale gevallen herhaald worden in een andere digitale mode. (meer ...)

Nieuwsbrief en CONVO

VERON afdeling Woerden brengt wekelijks een nieuwsbrief uit. Die wordt alle afdelingsleden en belangstellenden per e-mail toegezonden. De inhoud bestaat voornamelijk uit de informatie van de voorgaande RTTY uitzending.
Op minder regelmatige tijdstippen brengt het afdelings bestuur de leden middels een e-mail, CONVO op de hoogte van belangrijke verenigings zaken en andere wetenswaardigheden.

Andere activiteiten

VERON afdeling Woerden ondersteunt initiatieven van de leden op het gebied van het radioamateurisme.
VERON afdeling Woerden organiseert jaarlijks een of meer excursies excursies naar voor radioamateurs interessante plaatsen.
VERON afdeling Woerden stimuleert en accomodeert zelfbouw projecten.
VERON afdeling Woerden doet jaarlijks mee aan de internationale kortegolf velddag, waaraan een groot aantal leden hun medewerking verlenen. In voorgaande jaren heeft onze afdeling daarbij regelmatig de hoogste score in de daarbij behorende CW wedstrijd behaald.
Leden van de VERON afdeling Woerden doen mee aan de Afdelings competitie van de VERON. Hierbij worden het totaal van de gemaakte radioverbindingen per afdeling met elkaar vergeleken.
VERON afdeling Woerdenstimuleert zelfbouw door het gezamelijk bouwen van instrumentatie en andere radio projecten.

Bijeenkomsten

VERON afdeling Woerden verzorgt maandelijks een bijeenkomst (elke derde donderdag om 20:00 - de deuren zijn open om 19:30 -, behalve in de maanden juli en augustus).
Op de bijeenkomst wordt een naast meestal een presentatie gegeven over onderwerpen die betrekking hebben op de radiohobby, elektronica en computer gebruik.
Op deze avonden zijn voldoende 'deskundigen' aanwezig om behulpzaam te zijn bij het oplossen van problemen, die op het radioamateurisme betrekking hebben.

Interesse in radioamateurisme?

Lees er meer over op onze website over het radioamateurisme En bezoek dan eens onze maandelijkse verenigingsavonden. Voor de plaats van samenkomst, zie de routebeschrijving.

Wetenswaardig

Zelf bouwen en dan?

Zelf bouwen en dan?
Onze zelfbouw activiteit heeft geleid tot een fraaie knutsel, maar dan komt het uur van de waarheid: de stekker gaat in het stopcontact. Hier volgen de lotgevallen van een russisch onderzoekste... meer ...

PPC een plastic met bijzondere eigenschappen

PPC een plastic met bijzondere eigenschappen
Een nieuwe categorie coating materialen kan in de zomer gebouwen koelen en door in de winter hun optische en thermische eigenschappen te veranderen, daarna dezelfde gebouwen warm te houden. Het effec... meer ...

Nieuwe ontwikkelingen bij Li-Ion batterijen

Nieuwe ontwikkelingen bij Li-Ion batterijen
Lithium batterijen staan momenteel volop in de belangstelling. In hoge mate vanwege het gebruik als batterijen voor 100 procent elektrische auto"s en mobiele telefoontjes.
De toekenning van ... meer ...

Als telegrafist rond de wereld

Als telegrafist rond de wereld
Op de november 2019 bijeenkomst van de afdeling Woerden nam Peter PC7T nam het gehoor mee op een reis rond de wereld die hij als telegrafist samen met zijn vrouw in 1974 maakte met het m.s. Wissekerk... meer ...

Over tijd en de atoomklok

Over tijd en de atoomklok
De absolute tijd en tijdverschillen spelen een belangrijke rol in vrijwel alle processen. We bepalen de tijd aan de hand van een regelmatig terugkerend verschijnsel - een oscillator - en houden da... meer ...
Sunday, 08-Dec-2019 08:52:51 CET
Redactie: pa0phb @ veron.nl
©    Linux powered   
Sun Dec 8 08:52:52 2019 ®