Veron logo
navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

HAMRADIO voor Woerden en Omstreken

Actueel Nieuws

....

SSB weekend

SSB weekend
Op 1 en 2 september 2018 is het weer tijd voor het SSB veldweekend. Dan zullen zendamateurs verbindingen maken over de gehele wereld. En daarbij alleen gebruik maken van mobiele radio zendapparatuur,... meer ...
 18 sep 2018

UKW-Tagung

UKW-Tagung
De 63e UKW-Tagung wordt van 7 – 9 September 2018 gehouden in Weinheim ,Duitsland.
De VHF-conventie in Weinheim is een traditie. Ze is een ontmoetingsplaats voor iedereen die geïnteresseerd is ... meer ...
 18 sep 2018

Duits-Nederlands Amateur Treffen, 50e DNAT

Duits-Nederlands Amateur Treffen,  50e DNAT
Op donderdag 23, vrijdag 24, zaterdag 24 en zondag 26 augustus 2018 vindt het 50ste Duits-Nederlands Amateur Treffen, DNAT, plaats in het sfeervolle Bad Bentheim (D). De DARC, VRZA en VERON werken ge... meer ...
 18 sep 2018

Bijeenkomst VERON Woerden

Bijeenkomst VERON  Woerden
De volgende A66 bijeenkomst is op 20 sep 2018 .In de maanden juli en augustus zijn er i.v.m. de vakanties geen bijeenkomsten.
De zondagochtend ronde gaat echter gewoon door! Dus meldt je omstre... meer ...
 18 sep 2018

Elke zondag uitzending

PI4WNO Verenigingszender


PI4WNO Verenigingszender
Clubstation v.d. Afdeling 66 van de VERON, WOERDEN EN OMSTREKEN De Woerdense Ronde wordt elke zondagochtend gehouden op 145.475 MHz. We starten met het RTTY-bulletin om 10.30 in 50 baud baudot en incidenteel als experiment rond 10.50 in een andere digitale mode Aansluitend om ongeveer 11... meer ...
 18 sep 2018

Condities

Propagatie prognose

De vereniging voor geïnteresseerden in het experimentele radio onderzoek.

Een greep uit onze aktiviteiten

Verenigingszender

VERON afdeling Woerden beheert een verenigingszender PI4WNO en verzorgt wekelijkse uitzendingen. Iedere zondag van 10:30 tot ca 12:00 uur op de frekwentie 145.475 MHz (In de maanden juli en augustus is er een aangepast schema)

Radioronde

VERON afdeling Woerden organiseert elke zondag een radioronde. Van ca 11:00 tot uiterlijk 12:00 uur kunnen radioamateurs zich inmelden op 145.475 MHz in FM.

PI4WNO RTTY-bulletin

Voorafgaand aan de radioronde zendt VERON afdeling Woerden een RTTY-bulletin uit in de TELEX mode met nieuws uit de afdeling en wetenswaardigheden, die op de radio hobby en het experimenteel radio onderzoek betrekking hebben. Na de RTTY uitzending het bulletin in speciale gevallen herhaald worden in een andere digitale mode. (meer ...)

Nieuwsbrief en CONVO

VERON afdeling Woerden brengt wekelijks een nieuwsbrief uit. Die wordt alle afdelingsleden en belangstellenden per e-mail toegezonden. De inhoud bestaat voornamelijk uit de informatie van de voorgaande RTTY uitzending.
Op minder regelmatige tijdstippen brengt het afdelings bestuur de leden middels een e-mail, CONVO op de hoogte van belangrijke verenigings zaken en andere wetenswaardigheden.

Andere activiteiten

VERON afdeling Woerden ondersteunt initiatieven van de leden op het gebied van het radioamateurisme.
VERON afdeling Woerden organiseert jaarlijks een of meer excursies excursies naar voor radioamateurs interessante plaatsen.
VERON afdeling Woerden stimuleert en accomodeert zelfbouw projecten.
VERON afdeling Woerden doet jaarlijks mee aan de internationale kortegolf velddag, waaraan een groot aantal leden hun medewerking verlenen. In voorgaande jaren heeft onze afdeling daarbij regelmatig de hoogste score in de daarbij behorende CW wedstrijd behaald.
Leden van de VERON afdeling Woerden doen mee aan de Afdelings competitie van de VERON. Hierbij worden het totaal van de gemaakte radioverbindingen per afdeling met elkaar vergeleken.
VERON afdeling Woerdenstimuleert zelfbouw door het gezamelijk bouwen van instrumentatie en andere radio projecten.

Bijeenkomsten

VERON afdeling Woerden verzorgt maandelijks een bijeenkomst (elke derde donderdag om 20:00 - de deuren zijn open om 19:30 -, behalve in de maanden juli en augustus).
Op de bijeenkomst wordt een naast meestal een presentatie gegeven over onderwerpen die betrekking hebben op de radiohobby, elektronica en computer gebruik.
Op deze avonden zijn voldoende 'deskundigen' aanwezig om behulpzaam te zijn bij het oplossen van problemen, die op het radioamateurisme betrekking hebben.

Interesse in radioamateurisme?

Lees er meer over op onze website over het radioamateurisme En bezoek dan eens onze maandelijkse verenigingsavonden. Voor de plaats van samenkomst, zie de routebeschrijving.

Wetenswaardig

.....

De 40e Ballonvossenjacht

De 40e Ballonvossenjacht
Zondag 9 sep. 2018 vond de 40e Landelijke Ballonvossenjacht plaats. Een record - 53 - volgteams hadden zich gemeld op de landingsplaats, waaronder ook buitenlandse teams. Ook dit jaar is de ballon in... meer ...
 18 sep 2018

Spoor van neutrino getraceerd

Spoor van neutrino getraceerd
Een neutrino, een miniscuul deeltje afkomstig uit het heelal, is extreem moeilijk te detecteren. Voor het eerst is nu het spoor van een op aarde ingevangen hoog energetisch neutrino teruggeleid naar ... meer ...
 18 sep 2018

Het Beleg van Woerden (8 sep 1575 - 10 sep 1576)

Het Beleg van Woerden (8 sep 1575 - 10 sep 1576)
In de maand september willen we even stilstaan bij het beleg van Woerden in de 16-de eeuw, tijdens de 80-jarige oorlog, dat een jaar heeft geduurd.
De 80-jarige oorlog, was een strijd in de Nede... meer ...
 18 sep 2018

Van Camera Obscura naar Selfie

Van Camera Obscura naar Selfie
Een korte geschiedenis van de fotografie. Het vastleggen van beelden kent een zeer lange geschiedenis waarin vele hobbels genomen moesten worden.
Zoals we in een eerder bulletin vertelden was he... meer ...
 18 sep 2018

Gelijkstroom versus wisselstroom

Gelijkstroom versus wisselstroom
De huidige elektriciteitsnetten gebruiken allemaal wisselstroom, met 50 of 60 hertz en 230 0f 130 volt spanning. Dat het geval. Er was een tijd dat overal gelijkstroom en wisselstroom netten werden ... meer ...
 18 sep 2018
Tuesday, 18-Sep-2018 23:14:04 CEST
Redactie: pa0phb @ veron.nl
©    Linux powered   
Tue Sep 18 23:14:04 2018 ®