Veron logo
navbar.frm 20190426
Volgende bijeenkomst 16 april . . Maart bijeenkomst afgelast . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Volgende bijeenkomst 16 april .
W

HAMRADIO voor Woerden en Omstreken

Actueel Nieuws

RTTY bulletin

RTTY bulletin
Elke zondag zendt onze afdelingszender een nieuw RTTY bulletin uit. Van 10:30 - 11:00 uur in FM op 145.475 MHz.
Voorafgaand aan de radioronde zendt de afdeling Woerden een RTTY-bulletin uit in d... meer ...

Elke zondag uitzending

Condities

Propagatie prognose

De vereniging voor geïnteresseerden in het experimentele radio onderzoek.

Een greep uit onze aktiviteiten

Verenigingszender

VERON afdeling Woerden beheert een verenigingszender PI4WNO en verzorgt wekelijkse uitzendingen. Iedere zondag van 10:30 tot ca 12:00 uur op de frekwentie 145.475 MHz (In de maanden juli en augustus is er een aangepast schema)

Radioronde

VERON afdeling Woerden organiseert elke zondag een radioronde. Van ca 11:00 tot uiterlijk 12:00 uur kunnen radioamateurs zich inmelden op 145.475 MHz in FM.

PI4WNO RTTY-bulletin

Voorafgaand aan de radioronde zendt VERON afdeling Woerden een RTTY-bulletin uit in de TELEX mode met nieuws uit de afdeling en wetenswaardigheden, die op de radio hobby en het experimenteel radio onderzoek betrekking hebben. Na de RTTY uitzending het bulletin in speciale gevallen herhaald worden in een andere digitale mode. (meer ...)

Nieuwsbrief en CONVO

VERON afdeling Woerden brengt wekelijks een nieuwsbrief uit. Die wordt alle afdelingsleden en belangstellenden per e-mail toegezonden. De inhoud bestaat voornamelijk uit de informatie van de voorgaande RTTY uitzending.
Op minder regelmatige tijdstippen brengt het afdelings bestuur de leden middels een e-mail, CONVO op de hoogte van belangrijke verenigings zaken en andere wetenswaardigheden.

Andere activiteiten

VERON afdeling Woerden ondersteunt initiatieven van de leden op het gebied van het radioamateurisme.
VERON afdeling Woerden organiseert jaarlijks een of meer excursies excursies naar voor radioamateurs interessante plaatsen.
VERON afdeling Woerden stimuleert en accomodeert zelfbouw projecten.
VERON afdeling Woerden doet jaarlijks mee aan de internationale kortegolf velddag, waaraan een groot aantal leden hun medewerking verlenen. In voorgaande jaren heeft onze afdeling daarbij regelmatig de hoogste score in de daarbij behorende CW wedstrijd behaald.
Leden van de VERON afdeling Woerden doen mee aan de Afdelings competitie van de VERON. Hierbij worden het totaal van de gemaakte radioverbindingen per afdeling met elkaar vergeleken.
VERON afdeling Woerdenstimuleert zelfbouw door het gezamelijk bouwen van instrumentatie en andere radio projecten.

Bijeenkomsten

VERON afdeling Woerden verzorgt maandelijks een bijeenkomst (elke derde donderdag om 20:00 - de deuren zijn open om 19:30 -, behalve in de maanden juli en augustus).
Op de bijeenkomst wordt een naast meestal een presentatie gegeven over onderwerpen die betrekking hebben op de radiohobby, elektronica en computer gebruik.
Op deze avonden zijn voldoende 'deskundigen' aanwezig om behulpzaam te zijn bij het oplossen van problemen, die op het radioamateurisme betrekking hebben.

Interesse in radioamateurisme?

Lees er meer over op onze website over het radioamateurisme En bezoek dan eens onze maandelijkse verenigingsavonden. Voor de plaats van samenkomst, zie de routebeschrijving.

Wetenswaardig

Bijeenkomst A66 Woerden afgelast

Bijeenkomst A66 Woerden afgelast
De bijeenkomst komende donderdag 19 maart 2020 is afgelast als gevolg van de corona virus maatregeln.
De volgende bijeenkomst staat gepland voor 16 april 202... meer ...

Energie opslag met water batterij

Energie opslag met water batterij
Energie opslag met batterijen betekent gebruik van dure en/of schaarse materialen en een elektrolyt. Door schaars materiaal te vervangen door water, kan energieopslag duurzaam, veilig, betaalbaar en ... meer ...

Zelfherstellende kalium batterijen

Zelfherstellende kalium batterijen
Een goedkope en duurzame rivaal van de Lithium Ion batterij
Lithium is duur, in grote hoeveelheden niet milieuvriendelijk en kan soms in brand vliegen. Maar het is momenteel de beste oplossing v... meer ...

Met extreem klein naar extreem groot.

Met extreem klein naar extreem groot.
Een enorme ontvanger"aan de Zuidpool heeft signalen ontvangen van 4 sterrenmassa"s uit het heelal.
IceCube, een laboratorium onder de Zuidpool meldt dat zij 4 galaxies - sterren hopen - ... meer ...

Groene elektronica

Groene elektronica
De Universiteit van Groningen doet onderzoek op het gebied van organische electronica. Hun afdeling Advanced Materials is daarin wereld leider. Wat willen zij daar mee bereiken.
Britse, Neder... meer ...
Redactie: pa0phb @ veron.nl
©    Linux powered