Veron logo
navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . Groot onderhoud . . . Bijeenkomst op 19 april 2018 . . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

HAMRADIO voor Woerden en Omstreken

Actueel Nieuws

World Amateur Radio Day


World Amateur Radio Day
Elke 18de april vieren radioamateurs World Amateur Radio Day. Op deze dag in 1925 werd in Parijs de IARU, de International Amateur Radio Union, opgericht.
In die dagen dreigden de radioamateur... meer ...
 

Friese Radio Markt


Friese Radio Markt
Zaterdag 26 mei 2018 is het voor de 40e keer dat de afdeling A 63 de bekende Friese Radio Markt organiseert in en rondom zalencentrum “De Buorskip” aan de Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag. meer ...
 

Verslag Bijeenkomst afd Woerden 15 maart 2018


Verslag Bijeenkomst afd Woerden 15 maart 2018
De avond werd bezocht door 15 leden. Afmeldingen waren er ontvangen van Sven PD7SV, Gerrit, Mark PA4M en Ton PA0LUB.
Nadat voorzitter Erik PA5EK iedereen had welkom geheten en naar de gezondheid ... meer ...
 

DKARS Magazine maart 2018


DKARS Magazine maart 2018
De 63 pagina tellende nieuwe uitgave van het DKARS magazine bevat weer veel interessant nieuws.
In dit nummer: Wordt teruggeblikt op de Weak Signal Day, 10 maart j.l. waaraan ongeveer 55 dee... meer ...
 

Bijeenkomst VERON Woerden


Bijeenkomst VERON  Woerden
De volgende A66 bijeenkomst is op 19 april 2018. Je bent bij deze van harte uitgenodigd .
Die avond verwelkomen we een oude bekende Jos Disselhorst PA3ACJ. Hij is al eens eerder bij ons gew... meer ...
 

Duits-Nederlands Amateur Treffen, 50e DNAT


Duits-Nederlands Amateur Treffen,  50e DNAT
Op donderdag 23, vrijdag 24, zaterdag 24 en zondag 26 augustus 2018 vindt het 50ste Duits-Nederlands Amateur Treffen, DNAT, plaats in het sfeervolle Bad Bentheim (D). De DARC, VRZA en VERON werken ge... meer ...
 

Elke zondag uitzending

PI4WNO Verenigingszender


PI4WNO Verenigingszender
Clubstation v.d. Afdeling 66 van de VERON, WOERDEN EN OMSTREKEN De Woerdense Ronde wordt elke zondagochtend gehouden op 145.475 MHz. We starten met het RTTY-bulletin om 10.30 in 50 baud baudot en incidenteel als experiment rond 10.50 in een andere digitale mode Aansluitend om ongeveer 11... meer ...
 1 nov 2015

Condities

Propagatie prognose

De vereniging voor geïnteresseerden in het experimentele radio onderzoek.

Een greep uit onze aktiviteiten

Verenigingszender

VERON afdeling Woerden beheert een verenigingszender PI4WNO en verzorgt wekelijkse uitzendingen. Iedere zondag van 10:30 tot ca 12:00 uur op de frekwentie 145.475 MHz (In de maanden juli en augustus is er een aangepast schema)

Radioronde

VERON afdeling Woerden organiseert elke zondag een radioronde. Van ca 11:00 tot uiterlijk 12:00 uur kunnen radioamateurs zich inmelden op 145.475 MHz in FM. Dat kan via de 2-meterband, telefonisch en veelal ook via de 70cm LPD band op 430.650 MHz. Daarin kunnen de radio amateurs wetenswaardigheden uitwisselen.

PI4WNO RTTY-bulletin

Voorafgaand aan de radioronde zendt VERON afdeling Woerden een RTTY-bulletin uit in de TELEX mode met nieuws uit de afdeling en wetenswaardigheden, die op de radio hobby en het experimenteel radio onderzoek betrekking hebben. Na de RTTY uitzending het bulletin in speciale gevallen herhaald worden in een andere digitale mode. (meer ...)

Nieuwsbrief en CONVO

VERON afdeling Woerden brengt wekelijks een nieuwsbrief uit. Die wordt alle afdelingsleden per e-mail toegezonden. Ook andere belangstellenden kunnen zich daarvoor opgeven. De inhoud bestaat voornamelijk uit de informatie van de voorgaande RTTY uitzending.
Op minder regelmatige tijdstippen brengt het afdelings bestuur de leden middels een e-mail, CONVO op de hoogte van belangrijke verenigings zaken.

Andere activiteiten

VERON afdeling Woerden ondersteunt initiatieven van de leden op het gebied van het radioamateurisme.
VERON afdeling Woerden organiseert jaarlijks een of meer excursies excursies naar voor radioamateurs interessante plaatsen.
VERON afdeling Woerden stimuleert en accomodeert zelfbouw projecten.
VERON afdeling Woerden doet jaarlijks mee aan de internationale kortegolf velddag, waaraan een groot aantal leden hun medewerking verlenen. In voorgaande jaren heeft onze afdeling daarbij regelmatig de hoogste score in de daarbij behorende CW wedstrijd behaald.
Leden van de VERON afdeling Woerden doen mee aan de Afdelings competitie van de VERON. Hierbij worden het totaal van de gemaakte radioverbindingen per afdeling met elkaar vergeleken.

Bijeenkomsten

VERON afdeling Woerden verzorgt maandelijks een bijeenkomst (elke derde donderdag om 20:00 - de deuren zijn open om 19:30 -, behalve in de maanden juli en augustus).
Op de bijeenkomst wordt een naast meestal een presentatie gegeven over onderwerpen die betrekking hebben op de radiohobby, elektronica en computer gebruik.
Op deze avonden zijn voldoende 'deskundigen' aanwezig om behulpzaam te zijn bij het oplossen van problemen, die op het radioamateurisme betrekking hebben.

Interesse in radioamateurisme?

Lees er meer over op onze website over het radioamateurisme En bezoek dan eens onze maandelijkse verenigingsavonden. Voor de plaats van samenkomst, zie de routebeschrijving.

Wetenswaardig

Amateurrepeater overleg april 2018


Amateurrepeater overleg april 2018
Op uitnodiging van Agentschap Telecom hebben, op 11 april, 18 amateur repeater-vergunninghouders en VERON en VRZA overlegd over amateur repeaters. Twee zaken zijn besproken: De verhouding van bovenre... meer ...
 

Maritime Radio Day


Maritime Radio Day
Maritime Radio Day wordt jaarlijks gehouden op 14 april, de dag dat de Titanic zonk. Slechts 712 van de 2200 opvarenden overleefden deze ramp. Radio communicatie speelde een belangrijke rol bij deze ... meer ...
 

Elektrische klokken nog steeds niet op tijd


Elektrische klokken nog steeds niet op tijd
De frequentie van het lichtnet werd geacht constant te zijn, zodat klokken daarop de tijd konden baseren. Afgelopen maand is gebleken dat dit niet het geval was.
Nederlandse en Europese wekkers... meer ...
 

UBA 70 jaar veel Special calls


UBA 70 jaar veel Special calls
De Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs viert haar 70-jarig bestaan met een activering van een groot aantal Special Event Stations.
Iedere afdeling heeft speciale roepletters toegeweze... meer ...
 

Kleinste computer ter wereld


Kleinste computer ter wereld
Computers worden steeds kleiner, maar IBM overtreft zelfs de meest compacte modellen met zijn nieuwste microchip. Het bedrijf dat ooit begon met de verkoop van enorme mainframe computers, is nu bezig... meer ...
 

Supergeleiding en Kamerling Onnes


Supergeleiding en Kamerling Onnes
Supergeleiding is onverwachte verschijnsel dat de elektrische weerstand van sommige materialen beneden een bepaalde lage temperatuur opeens helemaal verdwijnt. Het verschijnsel is op 8 april 1911 in ... meer ...
 
Friday, 20-Apr-2018 20:10:59 CEST
Redactie: pa0phb @ veron.nl
©   
Fri Apr 20 20:10:59 2018 ®