navbar.frm 20190426 .nav
Volgende bijeenkomst 17 Sep? . . Ronde elke zondag 11:00 145.475 MHz . . . Wekelijkse ontmoetingem donderdag avond 20:30 uur 145.450 Mhz . . .
W
PA0PHB Redacteur, tekstschrijver
PA0PHB Redacteur, tekstschrijver

Hoe beleefden radioamateurs hun hobby?, In dit laatste bulletin van dit decennium staan we even stil bij de veranderingen in de beleving van onze radio hobby.

Radioamateurs zijn hobbyisten die experimenteren met radio zend- en ontvangstapparatuur en in aangewezen gedeeltes van het elektromagnetische frequentie spectrum onder voorwaarden mogen uitzenden.

Jaren lang betekende dat voornamelijk zelf bouwen van radio ontvangers, zenders en antennes.
Dat hield in onderdelen als radiobuizen, condensatoren, weerstanden, spoelen, etc. monteren op een metalen chassis. En daarbij hoorde het maken van een mooie behuizing. Kortom na heel veel uren transpiratie en goedkeuring van het zelf gebouwde zender, kwam dan het moment dat er eindelijk een radio verbinding gemaakt kon worden met een andere zendamateur. En als dat lukte, werd zo'n contact bevestigd met een mooie, zo geheten, QSL kaart.

Daarna brak een lange periode aan van het maken van verbindingen. En af en toe nog met de soldeerbout reparaties uitvoeren en verbeteringen aanbrengen.

De meeste radioamateurs hadden zich in die periode aangesloten bij een lokale radioclub. Zo'n club bestond en bestaat nog steeds uit enthousiaste amateurs, wel of niet gelicenceerd. Enkele clubleden zorgen ook voor het organisatorische aspect, waarbij men in de meeste gevallen aangesloten was bij een of meer van de landelijke verenigingen van radioamateurs.

De organisatie van zo’n club vergt bestuursleden, die moeten zorgen voor basis voorzieningen als financiën, huisvesting en organisatie.
De bestuursleden doen dit in hun vrije tijd, met vaak ondankbare organisatorische klussen. Het is daarom begrijpelijk dat soms slechts moeizaam vervangers gevonden worden. Gelukkig stonden er in de afdeling altijd weer enthousiaste radioamateurs op om met nieuwe initiatieven de gang er weer in te brengen.

Onze hobby heeft de afgelopen jaren een enorme metamorfose ondergaan.
De digitale wereld heeft zich ook in onze hobby genesteld. In 1996 werd voor het eerst een VERON website gepresenteerd, omarmd door een 10-tal leden van diverse afdelingen, die daar aan gekoppeld eigen afdelings site konden inrichten onder de VERON vlag. De VERON website, bood daarbij verschillende mogelijkheden, waaronder bestellen via de website, een afgeschermde leden sectie, regelmatige publicatie van technische nieuwtjes.
Helaas was dit veel te vroeg. De activiteiten werden al vroeg door het hoofdbestuur gestopt, mede door de grote weerstand van vele radioamateurs tegen de infiltratie van internet in onze hobby,

Nu, na 30 jaar, zien we dat uiteindelijk het internet het belangrijkste communicatie middel is geworden binnen onze vereniging. Regelmatige berichtgeving is op gang gekomen. Voor technische informatie moet je nog bij de afdelings-publikaties zijn De redactie van Electron, jarenlang de grootste dwarsligger, maakt nu zelfs ook gebruik van de sommige mogelijkheden het WWW.

Digitalisering heeft onze hobby grondig veranderd.
De radiobuis heeft plaats moeten maken voor de transistor en sedert enkele jaren het microcircuit. Het chassis is vervangen door de print, de bedrading tussen de verschillende onderdelen in een databus geworden.
De modulatie modes zijn van CW en AM via SSB en FM aangevuld met vele nieuwe complexe digitale modes.
Een QSO vindt steeds meer plaats tussen twee of meer computers, maar nog wel grotendeels onder toeziend oog van radioamateurs.

Hoe bedrijft de hedendaagse zijn radioamateur zijn hobby? Hij/zij experimenteert met antennes, waarbij een computer programma de eigenschappen en dimensies berekend.
En besteed uren achter het beeldscherm om een (nieuwe) digitale mode op de computer aan de praat te krijgen.
Er wordt ge-experimenteerd met zelfbouw projecten, bijvoorbeeld meetinstrumenten, met vaak een voor gemonteerde microprocessor en 'pieterige' SMS onderdelen. Met de komst van de Arduino en de RaspberryPI is een nieuwe wereld open gegaan. De bijgeleverde software stelt ons instaat allerlei nieuwe instrumenten te maken. Solderen is vervangen door programmeren. De benodigde software is gelukkig minder complex dan de Basic die we vroeger voor onze Commodore 64 hebben gebruikt. Het lijkt er op dat we helemaal op de digitale / programmatuur zijn gegaan.

Gelukkig is er veel 'dump' apparatuur op de regelmatige 'verkopingen' en radiomarkten te vinden, zodat we nog veel plezier kunnen beleven aan apparatuur uit vervlogen tijden.

Kortom onze hobby leeft. We kunnen daar nog lang plezier aan beleven. Ons RTTY bulletin zal u daarom ook in het nieuwe jaar op de hoogte blijven houden van nieuwe ontwikkelingen op radio gebied en op de gebeurtenissen uit het verleden, waarvan wij nu de vruchten plukken. (Pieter, PA0PHB).

Pieter J.T. Bruinsma, PA0PHB ( 2020/01/21)

Onderwerpen
RadiosetRadioset VerenigingVereniging ModulatieModulatie ElektronicaElektronica RadiomarktRadiomarkt PublikatiePublikatie OperationsOperations MechanicaMechanica DigmodeDigmode ComponentenComponenten GeschiedenisGeschiedenis