Veron logo VERON Woerden
navbar.frm 20180310 /woerden/artikelen/zeilvaart.htm
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Communicatie voor zeilers en ander bootjesvolk

Verslag van een lezing door Guy Luijckx

Radioverbindingen spelen een belangrijke rol in de zeilvaart. De combinatie zeezeiler en radioamateur is daarom niet ongewoon.
Guy Luckx is een ervaren zeiler, hij lichtte zijn verhaal toe met vele voorbeelden.
De laatste jaren ziet men een grote toename van het aantal mensen dat het ruime sop kiest. Men gaat tegenwoordig vroeger met pensioen of in de VUT, dus heeft men tijd om verre reizen te maken. En de moderne communicatiemiddelen maken het leven aan boord een stuk comfortabeler.

Communicatiemiddelen spelen in de zeilvaart een veel belangrijker rol dan aan land. Veiligheid is de belangrijkste reden. We moeten weerberichten of gegevens over zandbanken en andere on- derwater obstakels kunnen ontvangen, of communiceren met andere schepen op drukke vaarroutes, zoals het Kanaal.

Hebben we medische hulp nodig, dan moeten we via radio medische hulp kunnen ontvangen. In noodgevallen worden radiobakens voor automatische melding van onze locatie gebruikt. Navigatie met behulp van GPS is de gewoonste zaak geworden. En natuurlijk moeten de werkende familieleden thuis, op de hoogte gehouden worden van onze lotgevallen. Dat doen we dan via internet, e-mail, chatten via telefoon of radioapparatuur.

Welke apparatuur wordt daarbij gebruikt?

Allereerst het GSM-etje. Dit wordt steeds meer gebruikt voor lokale communicatie.

Uiteraard beschikken we over een officiele marifoon, werkend in de 2-meter band van 156 tot 162 MHz. Er staan 50 kanalen ter beschikking, het max vermogen is 25 Watt. Tegenwoordig wordt daarbij steeds meer gebruik gemaakt van Digital Selective Calling. Voor marifoongebruik moet men een vergunning aanvragen bij AT/EZ, men ontvangt daarna een callsign, prefix PC tot PI en daarna 4 cijfers.

Tegenwoordig is satelliettelefoon binnen financieel bereik gekomen. De belangrijkste aanbieders zijn Iridium, met 66 LEO satellieten en Inmarsat, met 9 geostationaire satellieten, beide werkend in de L-band. De apparatuur kost 1000 - 3000 euro en een verbinding kost ca 2 euro/minuut.

Voor noodgevallen maakt men gebruik van EPRIB's, zelfstandige noodzendertjes die werken in de 120 en 406 MHz banden. Ze stel- len zichzelf automatisch in werking en blijven gedurende 48 uur uitzenden. Er zijn luisterstations over de gehele wereld, waar- door binnen 1 1/2 uur een hulpactie op gang kan komen.

Een SSB-transceiver ontbreekt ook niet. De keuze is niet moei- lijk, een professioneel apparaat kost al gauw het dubbele van een amateur transceiver. De ontvanger moet lopen van 50 kHz tot 30 MHz. We ontvangen vooral weerberichten. Die RTTY uitzendingen zijn te vinden op: 147.3, 4583, 7646, 10100.8, 11039 14467.3 kHz en NAVTEX op 518 en 424 kHz. Bekende programma's om deze uitzen- dingen te decoderen zijn JVCom en MScan. Meer info over codes en frequenties kan men vinden in de publi- caties van Klingenfuss, http://www.klingenfuss.org/

Een nieuw programma is Skyeye, waar weerinformatie wordt gepro- jecteerd over een satellietfoto van het gebied.

E-mail over radio doen we met SailMail, de tegenhanger van Winlink. De laatste is goedkoper en zou een betere geografische dekking hebben volgens enkelen uit het gehoor.

Gezonden wordt meestal in de amateurbanden - het zeilernet. Een amateurlicentie is dan verplicht, want op een Nederlands schip gelden de Nederlandse wetten. Het zeilnet kan men vinden op 14.319 MHz, om 13.00 LT.

Door de grote hoeveelheid apparatuur kunnen we technische problemen verwachten. Vocht en zout behoeven geen toelichting. We onderschatten vaak het benodigde electrische vermogen. Windenergie - dat levert helaas niet veel op - zonnepanelen en sleepgeneratoren worden gebruikt. Populair zijn nu de fluister- stille agregaten, die voldoende vermogen voor alle apparatuur kunnen leveren.

De antennes en de aanpassing aan de transceiver worden vaak onderschat. Een polyester of stalen schip geven beide geen goede 'aarde'. Hoewel de zee een volmaakte aarde is voor de propagatie van radiogolven, is het niet eenvoudig om haar als aarde voor onze antenne-installatie te gebruiken. De daardoor onstane misaanpassing moet gecompenseerd worden met een antennetuner. Een amateurtunertje legt dan heel gauw het loodje. Bovendien kan er door de asymetrische aansturing en de onjuiste aarding instraling op andere apparatuur aan boord optreden.

(Opgetekend door PA0PHB)

 
Radio in de pleziervaart

Meer informatie

Radio zend apparatuur voor de pleziervaart

footerconvert.frm
background-color:#bdf'
Redactie: pa0phb @ veron.nl
Wednesday, 23-Jan-2019 21:04:12 CET ©