Veron logo VERON Woerden
navbar.frm 20180310 /woerden/artikelen/weeshuis.htm
Bijeenkomst 18 april . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 maart . .
W

STICHTING WEESHUIS SRI LANKA

Een onverwachte samenloop van omstandigheden naar aanleiding van een bezoek aan de firma Schaart heeft geleid tot een geheel ander aspect van onze hobby namelijk de nodige communicatiemiddelen voor een te bouwen weeshuis in Sri Lanka.
Zoals hier reeds eerder werd gemeld, zet Marja van Leeuwen zich met veel verve in voor een weeshuis in Sri Lanka (cache).

Marja van Leeuwen is de dochter van wijlen PA0BHK, geboren en getogen in Woerden.

Door bemiddeling van Hans Schaart kregen wij een aanbod van 10 stuks nieuwe portofoons met als voorwaarde dat de noodzaak aanwezig moest zijn en wijzelf de kosten van de bijbehorende battery packs zouden dragen.

Marja was zeer blij met het aanbod van deze portofoons te meer daar het bouwgebied nogal uitgestrekt is. Zij stuurde ons direct een e-mail met het bericht dat hun traffic manager contact met ons zou opnemen aangezien op korte termijn containers naar Sri Lanka verscheept zouden worden.

Mijn XYL, Nan, heeft de zaken verder afgehandeld, Hans Schaart heeft over het weekend gezorgd dat er battery packs aanwezig zouden zijn en tevens wat kanaaltjes in de portofoons geprogrammeerd zouden worden. De portofoons zijn binnen een week ter verzending gereed gemaakt en zullen in het weekend van 12-13 februari in de container naar Sri Lanka verscheept worden.

Live op TV

Het programma Twee vandaag zal op vrijdag 11 febr 2005 om 18:15 uur weer aandacht besteden aan de weeshuisactie van Marja van Leeuwen.

Donaties

We zouden het bijzonder op prijs stellen als radioamateurs en/of andere sympatisanten financieel willen bijdragen aan de door de afdeling gemaakte kosten.
giro 193189
t.n.v. penningmeester VERON afd. Woerden,
te Woerden

Of neem contact met ons op.( 0348 401495 )
Best 73 es Nan en Jaap Voges, PA0MRN
 
Marja van Leeuwen
Marja

footerconvert.frm
background-color:#bdf'
Redactie: pa0phb @ veron.nl
Friday, 19-Apr-2019 06:25:17 CEST ©