Veron logo VERON Woerden
navbar.frm 20180310 /woerden/artikelen/ramoslezing.htm
Bijeenkomst 14 mei . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 maart . .
W

RAMOS

Radio Amateur Meteoor Observatie Systeem

Ramoslezing Op onze maandelijkse bijeenkomst, afgelopen woensdag, legde Frans de Keijzer, PD2FKH, ons uit wat RAMOS voorstelt. Een internationaal gezelschap van circa 50 amateurs uit Argentinie, Belgie en Nederland, houdt zich bezig met het registreren van meteoorsporen in de dampkring van de aarde. Zijn doen dat met behulp van radiogolven.
Meteoren zijn restanten van de oergas wolk die in de aardse dampkring terecht komen. Door wrijving verdampen zij en trekken ionensporen. Radiosignalen van een 6 meter radiobaken worden met ontvangers op een afstand van globaal 1000 km ontvangen ten gevolge van de reflectie van de radiogolven aan het meteoorspoor op circa 100 km hoogte.

Het GB3LER baken in de Shetland Islands, zendt continue FSK441 signalen uit op 50.064 MHz. Het audiosighnaal van de gevoelige ontvangers, die in Nederland worden gebouwd, wordt aan de soundcard aangeboden. Reflectiesignalen worden waargenomen met een variatie op het van PSK bekende watervalplaatje. Er wordt nu ge-experimenteerd met peilantennes om de richting, waaruit de sporen zijn waargenomen, te kunnen registreren. Dat blijkt moeilijk te realiseren te zijn zonder extra storingen te introduceren.

Frans heeft een prachtige ontvangstlokatie, waarmee hij op elk uur van de dag vele meteoorsporen kan waarnemen. Hij illustreerde dat met schitterende plaatjes.

Het waarnemen van meteoorsporen is een nieuwe tak van onze zeer gevarieerde radiohobby. Ze is aantrekkelijk vanwege de combinatie van radio, computers en astronomie. Het kan bedreven worden met algemeen verkrijgbare middelen.
(Pieter Bruinsma, PA0PHB)

Zie ook het verslag van de lezing van PD2FKH voor de afdeling Gouda
 
Dit artikel verscheen in het PI4WNO-bulletin van 19 september 2004

Meer informatie

Meteoor Scatter
Meteoor kalender

footerconvert.frm
background-color:#bdf'
Redactie: pa0phb @ veron.nl
Monday, 22-Apr-2019 06:09:19 CEST ©