Veron logo VERON Woerden
navbar.frm 20180310 /woerden/artikelen/gps_calibratie.htm
Bijeenkomst 18 april . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 maart . .
W

GPS Plaatsbepaling

Om een plaats ruimtelijk vast te stellen heeft men minimaal drie satellieten nodig.

Maar

Hoe bepaalt men waar de satellieten zelf zijn?

De aarde is geen volmaakte bol, wordt daar rekening mee gehouden?

ANTWOORD:

Eigenlijk zijn minimaal vier satellieten nodig. Dit zit als volgt. De afstand tussen een GPS-satelliet en de ontvanger wordt bepaald door het uitgezonden kloksignaal van de satelliet na ontvangst in de ontvanger te vergelijken met de klok van de ontvanger. Indien beide klokken gelijklopen is het verschil precies de looptijd van het signaal. Vermenigvuldig dit met de lichtsnelheid en pas een paar kleine correcties toe voor de atmosfeer en je krijgt de afstand tussen satelliet en ontvanger.

GPS satellieten De satellieten zijn uitgerust met nauwkeurige atoomklokken, maar de ontvangers niet. Daarom is het nodig naast geografische lengte, breedte en hoogte ook de ontvangerklokfout te berekenen. Hier zijn minimaal niet drie, maar vier satellieten voor nodig. De positie van een GPS-satelliet wordt bepaald met GPS zelf vanuit een aantal grondstations met nauwkeurig bekende posities. Dit is eigenlijk de omgekeerde wereld: niet de ontvangerpositie is onbekend, maar die van de satelliet. Verder kennen we de krachten die op de satelliet werken (zwaartekracht, stralingens- druk van de zon, etc.) waardoor de baan van de satelliet vrij nauwkeurig voorspeld kan worden, zodat de positie ook in realtime door de satelliet zelf kan worden uitgezonden. Voor het berekenen van de geografische lengte, breedte en hoogte van de ontvanger wordt de aarde benaderd door een omwentelings-ellipsoide. Echter, voor de hoogte moet er nog wel een correctie worden toegepast van maximaal ca. 100 meter, omdat de aarde niet een perfecte omwentelings-ellipsoide is. Deze correctie, het zogenaamde geoide model, is in de ontvanger opgeslagen en wordt in de berekeningen meegenomen.

(Dr.ir.H.van der Marel, Mathematical Geodesy and Positioning
(MGP), Aerospace Enginering)
 
Dit artikel verscheen in het PI4WNO-bulletin van 22 aug 2004footerconvert.frm
background-color:#bdf'
Redactie: pa0phb @ veron.nl
Friday, 19-Apr-2019 06:56:39 CEST ©