Veron logo VERON Woerden
navbar.frm 20180310 /woerden/artikelen/gloeilamp.htm
Bijeenkomst 14 mei . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 maart . .
W

Vond Ericson wel de gloeilamp uit?

De geschiedenis van de gloeilamp laat zich lezen alsof het uit een roddelblad komt. Integenstelling tot wat de scholen jarenlang leren, heeft het Amerikaanse ikoon, Thomas Edison noch de gloeilamp uitgevonden, noch had hij het eerste patent op het moderne ontwerp van de gloeilamp.

Mr  Edison met de gloeilamp

Blijkbaar gunnen wij de eer aan de geachte Hr. Edison, omdat hij een machtig bedrijf bezat, later bekend als 'General Electric', en een gloeilamp is gewoon een lamp, die zonder elektriciteit geen licht laat schijnen. In werkelijkheid bestonden gloeilampen al vijftig jaar voor Thomas Edison's patent in de V.S. van 1879. (Edison's patentenlijst) Bovendien, verkreeg Joseph Swan, een Britse uitvinder, een jaar eerder al het eerste patent voor dezelfde gloeilamp in Engeland. Swan onthulde zijn kooldraad gloeilamp in New Castle tien jaar voordat Edison de wereld schokte met de aankondiging dat hij de eerste gloeilamp had uitgevonden. Edison's gloeilamp was in feite een kopie van Swan's gloeilamp.

De eerste gloeilamp, van Joseph Swan De eerste gloeilamp, van Joseph Swan Hoe doen twee uitvinders in twee verschillende landen dezelfde uitvinding op dezelfde tijd? Heel eenvoudig, zij volgen elkaars voetstappen. Swan's eerste bevindingen met het experiment voor elektrisch licht via een kooldraad, en zijn voorafgaande ontwerpen verschenen in een artikel in Scientic American. Ongetwijfeld had Edison dit artikel gelezen. Om Edison het voordeel van de twijfel te geven en hem verder niet van plagiaat te betichten, kunnen we zeggen, dat hij de gloeilamp uitvond door uitgebreide verbeteringen aan te brengen aan Swan's gepubliceerde, maar niet volmaakte ontwerp. Swan had daar echter een andere gedachte over toen hij meende dat Edison zijn zakken vulde met zijn uitvinding en daagde Edison voor het gerecht wegens inbreuk op zijn patent.

Het Britse Gerechtshof bleef bij het patent van Swan en dwong Edison, als onderdeel van het geding, de naam van Swan als partner op te nemen in zijn Brits elektriciteitsbedrijf. Edison kreeg het voor elkaar om alle belangen van Swan op te nemen in de nieuwe 'Edison and Swan United Electric Company'.

Patent van E. WSoodward 1876

Naschrift

Velen experimenteerden in die tijd met een of andere vorm van gloeilamp, sommigem kregen daar zelfs een patent voor. Het probleem was echter, dat het gloeidraadje steeds verbrandde en daardoor een korte levensduur had. Het is Edison gelukt om een bruikbare gloeilamp te ontwikkelen met voldoende levensduur die commercieel geexploiteerd kon worden. Edison maakte daarbij gebruik van het werk van vele anderen.

Bijdrage van M.Jordan

In 1854 had de Duitse emigrant Heinrich Goebel, in New York zijn klokkenmakerwinkel reeds met door hem ontwikkelde kooldraad gloeilampen verlicht en was de sensatie van de stad. Ook al was hij niet in staat om dit commercieel uit te buiten, zo vocht hij toch het patent van Edison aan. In 1893 kenden de rechter in New York hem de eer van de uitvinding van de gloeilamp toe. (Info.)Dit artikel verscheen in het PI4WNO-bulletin van 19 september 2004

Referenties

Timeline

First Lightbulb

footerconvert.frm
background-color:#bdf'
Redactie: pa0phb @ veron.nl
Monday, 22-Apr-2019 06:15:00 CEST ©