Veron logo VERON Woerden
navbar.frm 20180310 /woerden/artikelen/echolink.htm
Bijeenkomst 14 mei . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 maart . .
W

ECHOLINK

Echolink is een methode van communicatie, die Internet en Radio-amateurisme vereenigt.
Dit artikel verscheen in het PI4WNO bulletin van 28 maart 2004

Een korte beschrijving

De bedoeling is dat via Internet een link met VHF / UHF-repeaters wordt gelegd zodat b.v. mobielende amateurs vanuit hun bolide verbinding kunnen maken met amateurs over de gehele wereld. EchoLink software (freeware) stelt gelicenseerde amateurstations in staat met elkaar te communiceren via Internet met gebruikmaking van 'voice-over-IP'(VoIP) technologie. Het programma voorziet in wereldwijde verbindingen tussen stations, of van computer naar station, waardoor een enorme uitbreiding is ontstaan in amateur radio communicatie. Er zijn meer dan 121.000 geregistreerde gebruikers in 147 landen!

Een van de sterke punten van Echolink is de mogelijkheid om repeaters met elkaar te verbinden, alswel ook simplex-stations.

Er zijn twee modes om met dit systeem mee te doen. Allereerst dient men zich aan te melden bij Echolink. (www.echolink.org)
Daar kan men zich aanmelden als gebruiker (Single user) of als operator (Sysop).
Gebruiker werkt alleen met de computer, operator werkt met zijn VHF/UHF-station verbonden aan de computer, hetzij persoonlijk, of als repeater. Bij aanmelding wordt je gevraagd een kopie van je licentie te e-mailen, waarna je een e-mail terug krijgt ter bevestiging, en je komt op de lijst van deelnemers, met een persoonlijk nummer.
Het beeldscherm vertoont twee delen: links de werelddelen-map, met sub-mappen, waarin weer de land-mappen. Rechts zie je dan het aangeklikte land, met de aanwezige calls.
Je kunt aan de aanduidingen zien, of het repeaters zijn, of persoonlijke calls. Op die manier kun je overal ter wereld contact maken met b.v. iemand, die rondrijdt b.v.in Vancouver. Bij wijze van grap hebben we op een Amerikaanse repeater in het Nederlands gevraagd, of er ontstapte Nederlanders waren, waarop er prompt werd ge-antwoord: 'Sure, hier is Jan, WB8VVF', die juist op TV gezien had, dat Prinses Juliana was overleden!

Als je Echolink aan hebt, kan een (mobiel)station je met je persoonlijke nummer aanroepen. Het verdient wel aanbeveling om om met ADSL te werken, anders kunnen de telefoontikken aardig oplopen!

Er zullen zeker amateurs zijn, die menen, dat dit niets meer met het radiozendamateurisme te maken heeft. Niettemin is het toch een interessante ontwikkeling.

(PA0PIM)
 

footerconvert.frm
background-color:#bdf'
Redactie: pa0phb @ veron.nl
Monday, 22-Apr-2019 07:03:09 CEST ©