Veron logo VERON Woerden
navbar.frm 20180310 /woerden/artikelen/cs-microclock.htm
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

MICRO-ATOOMKLOK

Cesium micro clock
Wetenschappers van het National Institute of Standards and Technology (NIST) hebben een kleine cel ontwikkeld gevuld met cesium atomen. De cel zal de basis vormen voor een zeer kleine atoomklok.
.

Een atoomklok maakt gebruik van de trillingen van atomen. De frequentie is zodanig hoog en constant, dat de afwijking slechts 1 seconde per 30 miljoen jaar bedraagt. Bestaande atoomklokken verbruiken veel energie en zijn enkele meters groot.

Met de cesiumcel van NIST is het mogelijk een klok te maken, die slechts 1 cm2 groot is. Een penlite-batterij kan als energiebron dienen. De atoomklok is gebaseerd op dezelfde techniek als de bestaande varianten. Een laser zendt infrarode straling uit met twee verschillende energieniveaus. Door deze overeen te laten komen met twee energieniveaus van cesiumatomen nemen de atomen geen licht meer op en zenden ook niets meer uit. Met een lichtsensor is het mogelijk de twee golflengtes van de laser vast te stellen, waaruit de frequentie van de atomen wordt herleid. Bij miniaturisering gaat wel een deel van de nauwkeurigheid verloren. Een kleine atoomklok zal een afwijking van 1 seconde in de 330 jaar hebben. 'De grote vooruitgang zit dan ook niet in de nauwkeurigheid', zegt Johyn Kitching, leider van het project. 'De winst zit in de reductie van het energieverbruik en de beperking van de afmetingen'.

Dit artikel verscheen in het PI4WNO-bulletin van 12 september 2004 (www.nist.gov)

Meer informatie

A microfabricated atomic clock

Micro Rubidium-clock een alternatief project

Cesium klok

footerconvert.frm
background-color:#bdf'
Redactie: pa0phb @ veron.nl
Wednesday, 23-Jan-2019 17:02:29 CET ©