navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Bijeenkomsten vervallen . . . Wekelijkse ontmoetingem donderdag avond 20:30 uur 145.450 Mhz . . .
W

AIS data als VHF propagatie monitor

AIS systeem
AIS systeem

Om betere informatie te krijgen over te verwachten condities op de 2 meter band is D4C, op de Kaap Verdie eilenden, begonnen met het monitoren van AIS gegevens van schepen.

AIS, Automatic Identification System, is een transponder systeem waarmee de veiligheid van scheepvaart op zee en het binnenwater verhoogd wordt.
Het is bedoeld om overzicht en informatie te bieden via interactie tussen de schepen onderling en met instanties aan de wal.
Het is in 2003 voor de zeevaart ingevoerd.
Op het binnenwater gebruikt men Inland-AIS. Voor het gebruik van AIS-apparatuur kan in Nederland volstaan worden met een marifoon-basiscertificaat. De apparatuur dient te worden aangemeld bij het Agentschap Telecom. AIS-apparatuur valt binnen dezelfde categorie als de marifoon.

AIS is een maritieme NMEA-standaard, waarbij schepen continu signalen uitzenden met ongeveer 12,5 watt in een ground-plane antenne. De evaluatie van de AIS positie gegevens - die bijvoorbeeld kunnen worden gevisualiseerd op de website DXMaps onder "AIS" - laat zien wanneer en hoe periodes van bijzondere voortplanting condities zich voordoen, in realtime. Daarom worden loggegevens van succesvolle radioverbindingen niet gebruikt, maar eerder ontvangen signalen op de 2 AIS-kanalen op 162 MHz (+ - 25 KHz).

Om AIS-signalen te ontvangen op de de Kaapverdische eilanden werd een afspraak gemaakt met het bedrijf Vesseltracker.com, waardoor zij hun AIS ontvangst apparatuur gratis ontvingen.
Met behulp van de AIS signalen werd in 2018 meerdere malen het IARU R1 Troposcatter record gebroken - afstanden van 4100 tot 4430 km.

Een AIS-station bestaat over het algemeen uit een VHF transceiver (1 zender met 2 ontvangers) en een GNSS-ontvanger voor positie locatie. Het AIS-signaal wordt op 161.975 MHz en 162.025 MHz uitgezonden, dit zijn de marifoonkanalen 87Hoog en 88Hoog.

Hoe vaak het wordt verstuurd is afhankelijk van de snelheid van het schip, hoe langzamer het schip vaart, hoe langer het interval tussen twee berichten mag zijn, met een maximum van 3 minuten. Zeer snelle schepen zenden hun gegevens om de 2 à 3 seconden uit. Schepen die afgemeerd liggen of voor anker zenden slechts 1x per 6 minuten uit.

Een historisch contact werd gemaakt op zondag 16 juni 2019 toen de Atlantische Oceaan – van uit Kaap Verdie – voor het eerst werd op 144 MHz overbrugd.
D41CV slaagde erin FG8OJ in Guadeloupe op 144,174 MHz te werken met behulp van de FT8 digitale modus. De afstand was maar liefst 3.867 km.
Tropo voorspellingen tonen een traject recht over de Atlantische Oceaan en suggereren dat nog meer van dit soort contacten mogelijk zijn.

(SouthGate 2019/06/27 )

Referenties, meer informatie:
Southgate Using AIS metadata to monitor propagation in the 2m band
Wikipedia AIS
DXMapps