navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Volgende bijeenkomst 21 november . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Volgende bijeenkomst 21 november . .
W

!75 jaar Morse code

Morse alfabet niet uniek
Morse alfabet niet uniek

De ramp met de Titanic gaf de aanzet tot het afschaffen van morse in het marine verkeer. Maar morse geniet nog steeds belangstelling onder radio zendamateurs. Het is erkend als cultureel erfgoed.

De eerste discussies over een wereldwijde erkenning vonden plaats tijdens de IARU-R1 conferentie in 2011.
Daar werd een resolutie aangenomen om dit doel te bereiken.
Echter kort na het aannemen hiervan werd duidelijk dat een aanvraag niet direct bij de UNESCO kon worden ingediend.
De UNESCO gaf aan dat elk land een eigen aanvraag moest indienen bij haar regering.

In 2014 is door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed het gebruik van morse code als communicatiemiddel op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst.

Na de ontdekking van het elektromagnetisme door Hans Christian Oersted in 1820 en de uitvinding van de elektromagneet door William Sturgeon in 1824, waren er diverse ontwikkelingen in elektromagnetische telegrafie zowel in Europa als in Amerika. Gepulste elektrische stroom werd door twee draden gestuurd om daarmee een elektromagneet in het ontvangende instrument te bekrachtigen.

Veel van de eerste telegraafsystemen maakten gebruik van een ampere meter met een wijzer. Een zeer eenvoudig maar toch robuust instrument. Het systeem was echter traag, omdat de operator aan dew ontvangstkant afwisselend moest kijken naar de beweging van de wijzer en het noteren van de code van het bericht.
Een uitslag van de wijzer naar links in de hoek betekende een punt en een uitslag naar rechts een streepje. Door geluid waarmee de wijzer in de hoek klikte anders te laten klinken - met behulp van een ivoren en een metalen begrenzing, werd het apparaat met zo'n enkele wijzer een hoorbaar instrument. Dat leidde op zijn beurt naar een systeem met een kantelend anker boven twee magneet spoelen.

Tijdens zijn werk kreeg de Amerikaanse schilder Samuel Morse een bericht, hem gebracht door een koerier te paard, dat zijn moeder ernstig ziek lag. Hij spoedde zich naar het ouderlijk huis alwaar hij te laat aan kwam - zijn moeder was al overleden en begraven. Dit zette hem aan tot zijn interesse voor een betere berichtgeving over lange afstanden. Hij ging zich verdiepen in de elektrische telegrafie. Maar daarin was hij niet alleen.

Morse ontwikkelde een een-draads telegraaf systeem. Als retour geleider gebruikte hij de 'aarde'. Hij ontving hiervoor in 1847 een patent. Het eerste bericht dat over een grote afstand werd verzonden - van Washington, D.C., naar Baltimore met een punten en streepjes code vond plaats op vrijdag 24 mei, 1844, 175 jaar geleden.

Hoewel codering van berichten al zo oud is als de mensheid heeft de punt-streep code toch alles te maken met de opkomst van de elektrische telegraaf. Als waardering voor Morse grote bijdrage aan telegrafie systeem draagt die code nu zijn naam. De morse code, gestart als een codering van de hoofdletters van het Engelse alfabet is in de loop der jaren uitgegroeid tot de internationale Morse code, met varianten voor diverse taalgebieden.

(PA0PHB 2019/06/25 )

Toon plaatjes?
Redactie: pa0phb @ veron.nl
©    Linux powered