navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Geen bijeenkomst in juni en juli . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Geen bijeenkomst in juni en juli . .
W

Amateur satellieten een plaag?

CubeSats
CubeSats

Een satelliet in de lucht bengen is tegenwoordig geen science fiction meer en niet alleen maar weg gelegd voor regeringen van rijke landen. Ook de radioamateurs spelen nu een behoorlijk toontje mee.

Met de introductie van de CubeSats, een gestandaardiseerde module voor de bouw van satellieten en het meeliften op andere ruimte missies is de financiele drempel om een satelliet te bouwen en te laten lanceren binnen het bereik van de radioamateur wereld gekomen.
Er cirkelen momenteel erg veel satellieten boven onze hoofden met communicatie mogelijkheden in de 2-meter, 70 cm en 10 cm banden. Kijk eens op de website van JE9PEL. Daar staan er meer dan 800 vermeld en daar staan nog niet eens de ontelbare geheime militaire satellieten vermeld. Meer dan 200 satellieten zijn nog actief. Zo'n 600 zijn niet meer bruikbaar, maar draaien nog wel hun rondjes.

Je kunt dus rustig stellen dat het boven ons hoofd aardig druk begint te worden.
Terecht begint ondermeer NASA zich ernstig zorgen te maken over de steeds grotere kans dat deze 'ongeleide projectielen' of hun brokstukken voor ernstige botsingen kunnen zorgen - ISS moest al eens uitwijken voor dergelijk 'ruimtepuin'.

Er moet dus iets gebeuren. Chinese onderzoekers stellen bijvoorbeeld voor om met lasers het ruimtepuin op te ruimen.
De Amerikaanse overheid wil nu het gebruik van satellieten aan banden leggen.
Daartoe heeft de FCC, de Amerikaanse Communcations Commissie, eind 2018 een wetsvoorstel ingediend om het gebruik van amateur satellieten te beperken. ingediend. In het kort komt dat hier op neer.
- Na de gebruiksduur van de satelliet moet die binnen 25 jaar verwijderd worden, of in de dampkring verbranden.
Klinkt redelijk, zou je zeggen. Het addertje zit hem in de door de FCC bepaalde gebruiksduur van een amateur satelliet, die zij op 0 jaar stelt.

Uiteraard heeft AMSAT, onze amateur satelliet organisatie, begin april, daar sterk bezwaar tegen aangetekend.

Meer bijzonderheden over het FCC voorstel en de reactie van AMSAT vind u op de website van de VERON, alwaar ook naar de betreffende documenten van de FCC en AMSAT verwezen worden.
Hoe dit gaat aflopen is ongewis, we houden u op de hoogte.

(PA0PHB 2019/04/23 )

Referenties, meer informatie:
FCC Officieel document mbt amateur satellieten
AMSAT Reactie van AMSAT m.b.t FCC wetsvoorstel
VERON Nederlandstalige samenvatting van FCC en AMSAT documenten
JE9PE Lijst met satellieten
PA3GUO Starten met amateursatellieten
Onderwerpen
SatelietenSatelieten PublikatiePublikatie NatuurkundeNatuurkunde
Redactie: pa0phb @ veron.nl
©    Linux powered