navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Bijeenkomst 20 juni . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 20 juni . .
W

Supergeleiding bij kamer temperatuur?

Meetopstelling
Meetopstelling

Onderzoekers van de George Washington University in de VS zeggen dat supergeleiding bij kamer temperatuur een stap dichterbij is gekomen. Zij baseren dat op metingen die zij in 2018 uitvoerden, waarbij een kritische temperatuur van -12 graden Celsius werd behaald.

Het bereiken van supergeleiding bij kamer temperatuur is de heilige graal voor de natuurkunde.
In de jaren 1990 kwam men een stap dichter bij deze heilige graal met de hoge temperatuur supergeleidende koperoxiden, die toen werden ontdekt en die een kritische temperatuur, TC, hoger dan die van vloeibare helium hebben. Pas in 2015 ontdekten ze dat waterstofsulfide een Tc van 203 K heeft wanneer het wordt gecomprimeerd tot een druk van 150 GigaPascal (GPa). Dit resultaat veroorzaakte een rush op gecomprimeerde hydriden, vaste materialen die waterstofatomen bevatten die gebonden zijn aan andere elementen.

Dankzij op kwantummechanica gebaseerde berekeningen, voorspelde de groep van Hemley al in juli 2017 dat lanthaanhydride (LaH10) onder hoge druk supergeleidend zou kunnen zijn. De onderzoekers synthetiseerden dat materiaal en rapporteerden over hun geleidbaarheids metingen bij een temperatuur van -12 graden Celsius. Zij hadden de lanthaanhydride daarbij gecomprimeerd tot 200 GigaPascal (2 Megabar).
Dit resultaat dat werd in december 2018 bevestigd door metingen van een andere, Duitse groep. Die bereikten supergeleiding bij een kritische temperatuur van 22 graden Celsius, waarbij lanthaanhydride gebruikt was dat gesynthetiseerd was bij een druk van 170 GPa.

Deze resultaten kunnen een belangrijke stap zijn naar het realiseren van het lang gezochte doel: supergeleiding bij kamertemperatuur.

(George Washington Univ 2019/03/02 )

Referenties, meer informatie:
George Washington Uiv. Nieuwsbericht
Onderwerpen
NatuurkundeNatuurkunde MaterialenMaterialen ComponentenComponenten ChemieChemie
Redactie: pa0phb @ veron.nl
©    Linux powered