navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Bijeenkomst 20 juni . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 20 juni . .
W

Hoeveel licht is er in alle tijden geproduceerd

Astronomen hebben berekend hoeveel licht er is geproduceerd sinds het bestaan van het heelal.

Het universum maakt al zo'n 13 miljard jaar sterren en een natuurlijke vraag om te stellen kan zijn 'hoeveel sterren hebben er in die tijd bestaan' Maar nu zijn sterrenkundigen een stap verder gegaan en hebben zich afgevraagd hoeveel licht er in die tijd is uitgestraald. Met behulp van een nieuwe meetmethode is een team erin geslaagd om alle sterrenlicht dat ooit is geproduceerd te bepalen.
Het resultaat is een onwaarschijn groot getal.

Volgens het team is de hoeveelheid fotonen die in de afgelopen 13 miljard jaar door sterren zijn uitgezonden uitgedrukt een 4 gevolgd door 84 nullen.

Gezien hoe enorm het universum is, hoe kunnen astronomen zoiets dan berekenen? De onderzoekers analyseerden negen jaar lang gegevens van de Fermi Gamma-ray Space Telescope, vroeger GLAST genoemd. Zij analyseerden hoe gammastralen van blazars interageerden met de kosmische 'mist' om te komen tot de totale hoeveelheid ooit geproduceerd licht.

Deze kosmische mist, beter bekend als het extragalactische achtergrondlicht, bestaat uit al het licht dat door sterren wordt uitgezonden over het totale elektromagnetische spectrum van ultraviolette, zichtbare en infrarode golflengten.
Wanneer gammastralen, de meest energetische vorm van licht, door deze mist gaan, botsen ze met andere golflengten van licht. Ze produceren daarbij elektronen en positronen - positie geladen electronen -.

Door deze 'producten' van die botsingen van de gamma straling van 739 bekande blazars te meten, konden de astronomen de dichtheid van de mist meten op elke plek in het heelal. Let wel, elke plek in het heelal heeft zijn eigen leeftijd ten opzichte van de 'oerknal'.

Als een uitvloeisel van dit onderzoek kon het team zien dat de meeste sterren pas zijn ontstaan 3 miljard jaar na de oerknal, het begin van onze universe. Dit maakt het nog interessanter wat er in die eerste jaren is gebeurd.

In radio termen, dit was super breedband onderzoek, moeilijk voor te stellen met instrumenten die wel nooit in onze shack zijn te vinden.

The study was also able to determine that the universe's star formation peaked between 10 and 11 billion years ago. The team says this new gamma ray map lays the groundwork for future missions, like the James Webb Space Telescope, to peer even deeper into space and time.

"The first billion years of our universe's history are a very interesting epoch that has not yet been probed by current satellites," says Ajello. "Our measurement allows us to peek inside it. Perhaps one day we will find a way to look all the way back to the Big Bang. This is our ultimate goal."

The research was published in the journal Science. The team describes the work in the video below.

Sources: Clemson University, NASA

(Pieter J.T. Bruinsma, PA0PHB 2019/01/07 )

Referenties, meer informatie:
NASA FERMI project
Wikipedia Blazar
Wikipedia Kosmische straling
Redactie: pa0phb @ veron.nl
©    Linux powered