navbar.frm 20180310 /navigation.nav
Bijeenkomst 18 april . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 maart . .
W

Friese 11 Steden contest 2018

De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 34ste Friese 11 steden-contest 2018.

Ook dit jaar zullen stations uit de afdelingen A-14, A-62, A-63, FRAG, andere contest-groepen en diverse OM's zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten.

80m en 2m banden.
Vanaf nu zijn we terug op de 80m band, natuurlijk alleen in de contest segmenten. Op 2m zien we graag dat de Friese stations meer gebruik maken van horizontale richtantennes. Met alleen een verticale rondstraler bereikt u niet de stations in de rest van Nederland die u graag willen werken.

Puntentelling aangepast De puntentelling is aangepast om het werken op 2m met name vanuit regio-14 met de rest van Nederland te stimuleren. Mocht je willen nalezen hoe de contest in z'n werk gaat? In het reglement staat alle informatie. En heb je vragen? Mail gerust met de organisatie maar lees eerst even de meest gestelde vragen (FAQ's) met de antwoorden op A-14 Friesland-Noord.

(PI4LWD 2018/11/06 )

Referenties, meer informatie:
PI4LWD 11 Steden contest