navbar.frm 20180310 /navigation.nav
Bijeenkomst 18 april . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 maart . .
W

Nieuwe manier langdurige opslag zonne-energie

Onderzoekers van de Zweedse Chalmers University of Technology hebben een molecuul ontworpen om zonne-energie in op te slaan.

Het molecuul is gemaakt van koolstof, waterstof en stikstof.
Onder invloed van zonlicht, wordt het omgezet in de energierijke vloeistof quadricyclaan. Dit kan worden opgeslagen voor later gebruik op een later moment. Het verschil met de gebruikelijke warmte collectoren is dat de zonne-energie niet de gebruikelijke glycol opwarmt, maar een chemische reactie veroorzaakt zonder noemenswaardige temperatuur verhoging.

De energie die in dit isomeer wordt opgeslagen kan nu maximaal achttien jaar worden bewaard. 'Als we de energie eruit halen en gebruiken, krijgen we een warmte-verhoging die groter is dan we hadden durven hopen', zegt professor Kasper Moth-Poulsen.

De groep heeft een katalysator ontwikkeld voor het beheersen van de afgifte van de opgeslagen energie. De katalysator werkt als een filter waar de vloeistof doorheen gepompt wordt. Hierdoor ontstaat een reactie die de vloeistof met 63 graden verwarmt.
Zo komt een vloeistof van 20 graden eruit op een temperatuur van 83 graden Celsius. Het molecuul krijgt tegelijkertijd zijn oorspronkelijke vorm terug, zodat het opnieuw kan worden gebruikt in het verwarmingssysteem.

Het Molecular Solar Thermal Energy Storage (MOST) werkt als volgt.
De vloeistof vangt zonne-energie op in een warmte collector en wordt daarna bij kamertemperatuur bewaard. Wanneer de energie nodig is, wordt de stof door de katalysator gehaald en warmt de vloeistof op, die dan kan worden gebruikt. De afgekoelde vloeistof vloeit dan weer terug naar de collector.

De onderzoekers denken dat ze met een temperatuurstijging van ten minste 110 graden Celsius een bruikbaar commercieel product kunnen opleveren.

(Chalmers Univ Zweden 2018/11/06 )

Referenties, meer informatie:
Onderwerpen
MaterialenMaterialen EnergieEnergie