navbar.frm 20180310 /weron/navigation.nav
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Amateurrepeater overleg april 2018

Op uitnodiging van Agentschap Telecom hebben, op 11 april, 18 amateur repeater-vergunninghouders en VERON en VRZA overlegd over amateur repeaters. Twee zaken zijn besproken: De verhouding van bovenregionale repeaters tot regionale- en lokale repeaters en de intruder problematiek en in mindere mate het gedragsprobleem van (een kleine groep) zendamateurs.

Repeaterstations zijn waardevolle experimenten waar heel veel zendamateurs met plezier gebruik van maken. Bovenregionaal is een aanvulling op het regionale en lokale aanbod en voldoet aan een behoefte. Bovenregionale, regionale- en lokale repeaters hebben hun eigen tevreden gebruikersgroep, een gezond beeld van repeater Nederland.

Het amateur onwaardige gedrag van een beperkte groep zendamateurs zijn een risico voor het succes en de bruikbaarheid van repeaterstations.
Sociale controle is een noodzakelijk maar klein instrument in deze problematiek. Het bespreekbaar maken van 'amateur-etiquette' moet meer aandacht krijgen.

Intruders (piraten) zijn een geheel ander probleem. Vooral het anonieme karakter van een makkelijk toegankelijk medium als een repeater wordt als oorzaak van de problemen genoemd. Haal deze mensen uit de anonimiteit, publiceer de handhavende successen van Agentschap Telecom en de wil om te intruden zal afnemen. Het beschikbaar komen van informatie over mogelijke locaties van deze intruders helpt het Agentschap om de beschikbare middelen efficiƫnt en effectief in te zetten.
Beheerders van de repeaters en de individuele zendamateurs kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Een repeater vergunning biedt de mogelijkheid om technische voorzieningen aan te brengen om anonimiteit te bestrijden.
Agentschap Telecom zal daarbij niet aarzelen om strafrechtelijk of bestuursrechtelijk op te treden.

(www.vrza.nl 2018/04/14 )