navbar.frm 20180310 /weron/navigation.nav
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

World Amateur Radio Day

Elke 18de april vieren radioamateurs World Amateur Radio Day. Op deze dag in 1925 werd in Parijs de IARU, de International Amateur Radio Union, opgericht.

In die dagen dreigden de radioamateurs dreigende van de toen gebruikte frequenties te worden verbannen vanwege expanderende overheids en commerciële activiteiten.

Radioamateurs ontdekten als eerste dat het toen nog onbenutte kortegolfspectrum wereldwijde propagatie zou kunnen ondersteunen. In de haast om deze kortere golflengten te gebruiken, werd, in april 1925 in Parijs, een internationaal congres georganiseerd. Daarop werd op de 18de april de IARU opgericht ter wereldwijde ondersteuning van amateur-radio.

Twee jaar later, tijdens de International Radiotelegraph Conference, werd de IARU als officiele vertegenwoordiger van de radioamateurs erkend en werden hen de 160, 80, 40, 20 en 10 meter banden toegewezen.
Sinds de oprichting heeft de IARU onvermoeibaar gewerkt om de frequentie toewijzingen voor amateurradio te verdedigen en uit te breiden.

Van de 25 landen die in 1925 de IARU hebben gevormd, is de IARU gegroeid tot 160 ledenverenigingen in drie regio's.
---

 • IARU-regio 1 omvat Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Azië.
  - Regio 2 heeft betrekking op Noord- en Zuid-Amerika.
  - Regio 3 bestaat uit Australië, Nieuw-Zeeland, de eilanden in de Stille Oceaan en het grootste deel van Azië.
  ---

  Het radioamateurisme, met meer dan 3.000.000 gelicenseerde operatoren, is nog steeds populair. Het heeft voor een wereldwijde vriendenkring gezorgd.

  Op de World Amateur Radio Day kunnen IARU-ledenverenigingen hun activiteiten aan het publiek laten zien.

  (IARU 2018/04/14 )