navbar.frm 20180310 /weron/navigation.nav
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Verslag Bijeenkomst afd Woerden 15 maart 2018

Erik PA5EK stelde voor om op elke bijeenkomst iemand aan te wijzen voor achter de bar. Dit natuurlijk als de fysieke conditie dit toelaat. Het voorstel werd met algemene stemmen geaccepteerd en treed dus op 19 april in werking. Even voor de goede orde, afwassen is onderdeel van de bar taak…
Erik PA5EK stelde voor om op elke bijeenkomst iemand aan te wijzen voor achter de bar. Dit natuurlijk als de fysieke conditie dit toelaat. Het voorstel werd met algemene stemmen geaccepteerd en treed dus op 19 april in werking. Even voor de goede orde, afwassen is onderdeel van de bar taak…

De avond werd bezocht door 15 leden. Afmeldingen waren er ontvangen van Sven PD7SV, Gerrit, Mark PA4M en Ton PA0LUB.

Nadat voorzitter Erik PA5EK iedereen had welkom geheten en naar de gezondheid van een aantal aanwezigen had geïnformeerd, deed hij een voorstel voor het bemannen van de bar en liet hij twee leuke aankopen zien, zie de separate kadertjes.

Verder vertelde hij dat we een nieuw lid hebben, te weten Herman IJff PD7HAC, van harte welkom bij de club!

De belangstelling voor de stoomtramexcursie bleek te gering om verder uit te werken en gaat dus niet door.

Fred PA0TNU is op onze verkoopavond van 17 mei a.s. gelukkig niet op vakantie dus we hebben een veilingmeester! Details over deze avond volgen in een later stadium.

Theo PA0PAM vroeg zich af hoe PI4NOS (https://www.hobbyscoop.nl/status/pi2nos/) werkte en zou de techniek weleens toegelicht willen zien. Iets voor een lezing na de vakantie?

Na het optreden van Nico PA0NCR in het kader van ‘Radio en…’ werd er gepauzeerd en de tijd na de pauze was ingeruimd voor het stemmen over de VR voorstellen. Over beide onderwerpen lees je elders meer.

(Pieter J.T. Bruinsma, PA0PHB 2018/03/25 )