navbar.frm 20180310 /woerden/art/scheveningenradio.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Scheveningen Radio

Verslag van de lezing op 21 maart 2008.

Het onderwerp, de geschiedenis van Scheveningen Radio had een record aantal bezoekers aangetrokken. Kwam het door Hans Remeeus PA1HR, de spreker, of was het het onderwerp dat als magneet had gewerkt.

Hans kwam als 16-jarige bij de marine en kreeg een opleiding als telegrafist. Omdat het leven op zee hem niet zo toelachte kreeg hij op zijn 17-de een baan bij Schevingen Radio. Hij schetste eerst hoe men daar via gedegen opleidingen en strenge discipline na verloop van tijd zelf de sleutel mocht bedienen en dan telegrammen mocht verzenden.

Het kontakt van Schevingen Radio met de schepen was een bloed serieuze zaak. Het was immers het enige kontakt dat men op zee had met de bewoonde wereld. Omdat de reikwijdte van de AM telefonie zenders vaak onvoldoende was, was morse een belangrijke communicatie mode. Men was zeer trots op zijn werk en op het bedrijf. De sfeer en de betalingen waren er erg goed. Er werkten veel jonge meisjes tussen de mannelijke marconisten. Laatst genoemden waren vaak na een loopbaan als radiotelegrafist op zee bij Scheveningenradio terecht gekomen en bleven zodoende toch de sfeer proeven van vroeger en hielden nog wat kontakt met hun vroegere kameraden.

Oorspronkelijke zender PCH Scheveningen Radio Scheveningen Radio was onder de call PCH een begrip onder de zeevarenden. En dat niet alleen bij de Nederlandse koopvaardij. Buitenlandse schepen maakten wat graag gebruik van PCH, omdat het een betrouwbaar kontakt met de wal was.
Scheveningen Radio was in 1904 gestart met vonkenzenders en naarmate de techniek vorderde verschenen er modernere zenders en ontvangers.

Het ontvangstgebouw, in IJmuiden, is een paar maal verplaatst, maar de antennes stonden op het eiland in de IJmuidense haven.
De zendantennes werden elders in het land ver van de ontvangers geplaatst, om de interferentie te voorkomen. De zendapparatuur werd volledig op afstand bestuurd. Scheveningen Radio zond uit op diverse vaste frequenties in de MG en visserijband. De meest bekende was wel de 500 kHz, de noodfrequentie.

In de jaren 90 begon de satelliet telefoon aan zijn opmars.
Een dergelijke installatie kostte toen wel 120.000 gulden, maar dat was evenveel als de jaarlijkse kosten van een radiotelegrafist. Het lot van de marconist en van Scheveningen Radio was toen zeer snel bezegeld.

Oorspronkelijk Antennesystemm van Scheveningen Radio PCH Op 31 December 1998 werd Scheveningen Radio, na 94 jaar trouwe dienst, opgeheven. Einde van weer een stukje Hollands glorie. In 2004 leefde nog eenmaal die glorie op tijdens de 100jarige herdenking Scheveningen Radio PCH 1904 - 2004

Velen hadden hun hele leven bij Schevingen Radio gewerkt. Morse was hun tweede taal geworden, dus was de overgang naar amateurradio een logisch gevolg. Geen wonder dat er op deze bijeenkomst zoveel oud-marconisten af waren gekomen.

De lezing werd opgeluisterd met een videopresentatie.
Fragmenten uit oude films en TV-beelden gaven de toehoorders een goed beeld van de apparatuur en omstandigheden uit die roemruchte tijd van de geschiedenis van de radio.

(Meer informatie PA0PHB)
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

SCHEVENINGEN RADIO

. .