navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

SAMUEL F.B.MORSE (1791 - 1872)

Samenvatting

SAMUEL F.B.MORSE
Samuel Finley Breese Morse werd geboren op 27 april, 1791, te Charleston, vlak bij Boston, Massachusetts. Hij was de zoon van Jedidiah Morse, een predikant, die zeer bekend was om zijn geografische kennis en was vriend van Noah Webster van de beroemde woordenboeken.

Op het Yale College was Morse een middelmatige student, zijn interesse ging vooral uit naar de zich pas ontwikkelende elektriciteit. Hij schilderde graag miniatuur portretten. Tot ongenoegen van zijn strenge ouders richtte Morse zich na zijn studie op schilderen, wat hij in Engeland ging studeren.

Nadat hij zich in 1825 in New York vestigde werd hij een van de meest gerespecteerde schilders van zijn tijd. Toen hij in 1832 uit Europa terugkeerde van een kunststudie, hoorde hij aan boord van het schip Sully, een gesprek over de onlangs uitgevonden elektromagneet. Dit bracht hem op een idee voor elektrische telegrafie. In 1835 had hij waarschijnlijk zijn eerste werkende telegraaf in de New York Universiteit, waar hij kunstgeschienis doceerde. Aangezien hij geen geld had gebruikte hij allerlei materiaal wat voorhanden was, zoals een oude schildersezel om de zaak op te stellen, een eigenbouw-batterij en het uurwerk van een oude klok om het papier te bewegen voor het noteren van de punten en strepen.

In 1837 kreeg hij twee medewerkers die hem bij de ontwikkeling van zijn telegraaf hielpen. Het was Leonard Gale, een wetenschapsprofessor aan de Universiteit van New York, die hem o.a. adviseerde de spanning te verhogen door meer windingen om de elektromagneet te leggen. De ander was Alfred Vail, een knorrige jongeman, die met zijn technisch vernuft en behulp van zijn familie, die eigenaar was van Hew Jersey Ironwork, voor een betere constructie kon zorgen.

Met behulp van deze partners vroeg Morse in 1837 patent aan voor zijn nieuwe telegraaf, waarin hij zijn punt- en streep code vastlegde om cijfers weer te geven, die met behulp van een woordenboek omgezet werden naar woorden, en tevens een 'zaagtand' zetsel om de signalen uit te zenden. In 1838 verzond Morse op een tentoonstelling in New York een telegram met 10 woorden per minuut. Inmiddels was hij afgestapt van zijn eerste cijfer-woord codering en gebruikte nu de code voor directe letters. Hoewel er nog wat veranderingen zijn aangebracht, kreeg de Morse-code later wereldwijde ingang.

De volgende jaren demonstreerde Morse zijn telegraaf voor geleerden, zakenlieden en Congress-commissies, in de hoop fondsen te verwerven om zijn telegraaf op grotere afstand te testen. Hij ontmoette nogal wat twijfels over de mogelijkheid berichten te versturen van stad naar stad via een draad.

Eindelijk, in 1843, verkreeg hij, in zijn eentje, zonder de hulp van zijn teleurgestelde partners, een fonds van het Congress om de eerste telegraaflijn in de U.S. aan te leggen tussen Baltimore en Washington D.C. Nadat de telegraafpalen op zijn aanwijzingen waren geplaatst in mei 1844 was de eerste 'intercity' telegraaflijn gereed. Dan, vanuit het Capitol in Washington, zond Morse een bijbeltekst uit, het eerste officiele bericht door de draad naar Baltimore, een bericht wat uitdrukking gaf aan wat hij beschouwde als een wonder, dat God hem had uitverkoren om het gebruik van elektriciteit door de mens te tonen: 'What Hath God Wrought!'. (Wat heeft God gewrocht!)

Na twaalf jaar, waarin de meeste Amerikanen zijn succes van de ontwikkeling van de telegraaf negeerden, werd Morse een Amerikaanse held.

In 1846 gebruikten particuliere bedrijven Morse's patent om lijnen te installeren vanaf Washington naar Boston en Buffalo, en zo gingen ze steeds verder.

In 1847 had Morse genoeg geld in kas, om zijn verstrooide familie samen te brengen in een ruim landhuis. Hij kocht het huis met een halve vierkante kilometer land, bij Poughkeepsie en noemde het 'Locust Grove'. Als welgesteld man gaf hij veel aan studiefondsen, vooral aan Yale en Vassar en arme kunstenaars.

Morse overleed op 2 april 1872 in New York aan longontsteking en werd begraven in Brooklyn's Greenwood Cemetry.

Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

 Meer informatie