navbar.frm 20180310 /woerden/art/psk31-kort.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

PSK31 is een digitale communicatie mode, ontworpen door Peter Martinez, G3PLX, gebaseerd op twee-weg RTTY amateur radio verbindingen. Het is smalbandig, werkt op 31.25 baud en is ongevoelig voor stoorsignalen. De codering is, evenals Morse, geoptimaliseerd voor effectief spectrum gebruik. Het maakt gebruik van digitale phase-shift keying. De benodigde software is voor diverse operating systemen gratis te downloaden, inclusief Linux, DOS en Windows.

De signalen zijn te horen op ondermeer de volgende frequenties

   1838.150 kHz		 144.600 MHz
   3580.150 kHz		18100.150 kHz
   7035.150 kHz		21080.150 kHz
   14071.150 kHz		28120.150 kHz

Zo werkt het

Naast de 31,25 Hz bandbreedte is het gebruik van de Varicode karakteristiek voor deze mode. De Varicode, ontwikkeld door Peter, G3PLX, zet de ASCII lettertekens om in tokens. Die tokens hebben evenals bij Morse een variabele lengte. Een token bestaat uit meerdere bits, 1 en 0 overgangen. Veel gebruikte letters hebben kortere tokens, weinig gebruikte letters langere. De gemiddelde tokenlengte is 6.5 bits en is minimaal voor engelse tekst. De veel gebruikte 'e' heeft als code 11, het minder vaak voorkomende '[' teken heeft de code 111110111. (Zie ook het artikel van G3PLX.)

PSK31 wordt uitgezonden met een baudrate van 31.25 bits per seconde. Daarmee wordt een snelheid van ongeveer 50 woorden per minuut bereikt, prima voor een twee-weg radioverbinding. Deze baudrate kan eenvoudig worden afgeleid van de 8 kHz sample rate van een soundcard (delen door 256).

Fasemodulatie detecteren doet men door de fase van het ontvangen signaal te vergelijken met een lokaal opgewekt referentiesignaal. Dit referentie signaal moet bijzonder stabiel zijn. Het frequentie verloop mag niet meer zijn dan circa 1 Hz per seconde. De zendontvanger moet dan voorzien zijn van kristalgestabiliseerde oscillatoren.

Er bestaan diverse uitvoeringen van PSK. De bekenste zijn BPSK, Bi Phase PSK, QPSK, Quadro Phase PSK, en met verschillende baudrates 31 en 63 baud.

Wilt u snel aan de slag met PSK?

De codering/decodering kan worden verzorgd door uw PC waarbij dan de soundcard de noodzakelijke fasemodulatie van een audiodraaggolf kan verzorgen. Het PSK gemoduleerde audiosignaal wordt aangeboden aan een SSB-transceiver. Hieronder vindt u een lijst met programmatuur waarmee ook PSK bedreven kan worden.

Meer informatie is te vinden op de website van de VERON. De techniek is dor Wim PA0WV beschreven in CQ-PA 2007 nr 10.

(Pieter, PA0PHB)
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

PSK31 in het kort

. .