navbar.frm 20180310 /woerden/art/poollicht.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Poollicht vertoont - tegen alle verwachtingen in - een geringe vorm van polarisatie. Dat is ontdekt door een team van Franse geofysici onder leiding van Jean Lilensten van het Laboratorium voor Planetologie in Grenoble. Vanaf Spitsbergen werden metingen verricht aan poollicht dat op ca. 220 kilometer hoogte ontstaat wanneer elektronen van de zon in botsing komen met zuurstof atomen in de ijle bovenste lagen van de dampkring.

Dat roodgekleurde poollicht bleek een geringe mate van polarisatie te vertonen: een geringe voorkeur in de trillingsrichting van de elektromagnetische golven. Vijftig jaar geleden meldde de Australier Robert Duncan ook al dat hij polarisatie had gemeten in poollicht, maar dat werd door niemand serieus genomen: onderlinge botsingen van deeltjes zouden elke vorm van polarisatie ongedaan maken.

Volgens de onderzoekers, die hun resultaten op 19 april hebben gepubliceerd in Geophysical Research Letters, kan onderzoek aan de polarisatie van poollicht informatie opleveren over de precieze samenstelling van de bovenste lagen van de dampkring, en over de configuratie van het aards magneetveld. Wanneer ook het poollicht op andere planeten, zoals Jupiter en Saturnus, polarisatie vertoont, zouden wetenschappers ook meer zicht kunnen krijgen op de structuur van het magnetisch veld van de zon.

(PhysOrg)
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

POOLLICHT VERTOONT POLARISATIE

. .