navbar.frm 20180310 /woerden/art/pg6g.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

PG6G Bug Gun in de polder

Een lezing over een DX-expeditie naar de Flevopolder.

Ditmaal geen expeditieverslag met schipbreuk, kaping, diefstal, omkoperij, honger of andere spannende ingredienten die zo karak- teristiek zijn voor expdities naar verre en onbegaanbare landen. Geen reistijd van dagen, maar een autoritje van een uur bracht drie amateurs uit het 'Bodengraafse' naar het voormaling zender- park van Radio Nederland Wereld Omroep (RNW).
Voor Rob, PA3GVI en Peter, PA8A, was dit reeds de derde keer, maar voor Fred, PA8F, was het een onbekend, nieuw avontuur.

RNW is in 1947 ontstaan uit het voormalig Philips Omroepstation voor Indie, dat in 1927 was opgericht. Dit kortegolf zendstation voor Nederlanders overal in de wereld werd in 1986 naar de Flevopolder verplaatst. Vandaar uit werd in 10 talen nieuws en informatie via de kortegof radio verspreid. Door de opkomst van de andere media als internet en TV alsmede de commerciele exploitatie verloor het station zijn funktie en stopte in 2007 met uitzendingen. De zenders werden ontmanteld en kregen elders een funktie. Het antennepark bleef echter bestaan.
Dankzij relaties van Peter, kregen zij als amateurs toestemming om met deze antennes radio experimenten uit te voeren.

Het antennepark is opgebouwd uit 17 masten waartussen 'gordijnen' van hele golf dipool antennes zijn gespannen.
Elke dipool is via een afzonderlijke lecherleiding verbonden met het antenne schakelpaneel. Daar kon men met drukknoppen de meest geschikte kombinatie kiezen voor de gewenste frequentie en richting. Om inspraak van de nabijheid van een omroepzender te voorkomen had het team een broadcastfilter in de antennekabel gemonteerd.

De specifikaties zijn indrukwekkend voor amateurbegrippen.
Een horizontale hoek van 22-31 graden, een opstraalhoek van 8 graden en een gain van 22 dB. Een 100+ Watt amateurzender zet zodoende gauw zo'n 30 kW ERP vermogen in de lucht.

Het team kon over de gehele wereld werken. Kleine tegenstations, die nog nooit een Nederlands station hadden gewerkt raakten in extase. Hierdoor werden daar meerdere verbindingen gemaakt en trok het een enorme pile-up.
Voor Nederlandse amateurstations waren de 'stille' perioden van het Big Gun station uitgelezen momenten om een paar nieuwe prefixen aan hun verzameling toe te voegen, een onverwacht voordeeltje dus.

De lezing werd opgeluisterd met foto's en films, die ook op de website van PA3GVI op Youtube zijn te bekijken. Zie ook de reacties.
Fred's interessante verhaal ontlokte aan velen de wens of dit in de toekomst, wellicht via een CAMRAS-achtige konstruktie, te kunnen continueren.

(Pieter, PA0PHB)
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

PG6G, Big Gun in de polder.

. .