navbar.frm 20180310 /woerden/art/new-mm-amplifier.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

James Buckwalter, onderzoeker aan de University of California in San Diego, heeft een nieuw type versterker voor millimetergolven uitgevonden, die een belangrijke stap vormt in de richting van goedkoop en supersnel draadloos datatransport.

De uitvinding werd op 11 februari 2009 gepresenteerd op de International Solid State Conference en is een belangrijke stap in de richting van supersnelle draadloze communicatie.

Millimetergolven (60 - 120 GHz) worden op dit moment nog maar beperkt commercieel toegepast omdat voor versterkers in deze frequentieband exotische (dure) halfgeleidermaterialen nodig zijn.
De nieuwe versterker, door de uitvinder 'Cascaded Constructive Wave Amplifier' genoemd, is gebaseerd op goedkoop silicium. De versterker bestaat uit een transmissielijn op een silicium oppervlak, waarin de elektromagnetische golven zich rechtstreeks van de ingang naar de uitgang bewegen. Parallel aan deze transmissielijn bevinden zich op regelmatige afstanden Si/SiGe-transistoren die het signaal oppikken, versterken en een eindje verderop in fase in de transmissielijn injecteren. Dit is een vorm van meekoppeling waardoor de amplitude van het signaal exponentieel toeneemt met het aantal versterkings'trappen'.
De 'Cascaded Constructive Wave Amplifier' levert een versterking van 26...30dB bij een frequentie van 100 GHz.

De huidige draadloze datacommunicatie systemem, Wi-Fi en WiMax werken in de 2.5 - 5 GHz band en zijn daardoor beperkt in datasnelheid. Op 100 GHz daarentegen behoren snelheden van 10GHz tot de mogelijkheden.

(University of California, San Diego)
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

Nieuw type versterker voor millimetergolven

. .