navbar.frm 20180310 /woerden/art/metamaterialen.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Ir. Philippe Tassin van de Vrije Universiteit Brussel heeft sa- men met enkele collega's van de Amerikaanse Iowa State Univ. een manier gevonden om optische signalen honderdmaal te vertragen. Daardoor kan de capaciteit van communicatienetwerken op termijn een heel stuk groter worden.

Licht is het middel bij uitstek om grote hoeveelheden informatie de wereld rond te sturen. Want door een optische vezel tussen twee gebruikers worden tot 1000 gigabit gegevens per seconde verzonden.
Maar het loopt mis zodra dergelijke vezels in een netwerk met drie of meer gebruikers worden toegepast. Reden daarvoor is dat de optische gegevenspakketten in de knooppunten naar de juiste gebruiker moeten worden doorgestuurd.
Maar voor dat gebeurt, moeten ze eventjes worden opgeslagen. Door de hoge lichtsnelheid (zo'n 300.000 kilometer per seconde) is dat onmogelijk.

De meeste huidige communicatiesystemen lossen dit op door de optische signalen in een knooppunt tijdelijk in elektrische signalen om te zetten. Maar die zijn dan weer zeer traag! Om de daaruit volgende communicatieproblemen op te lossen worden de optische signalen vertraagd.

Tot nu toe gebeurde dit met behulp van elektromagnetisch geinduceerde transparantie (EIT), een kwantummechanisch effect in metaaldampen. Dit is wel zeer moeilijk en duur, omdat de temperatuur va n de metaalatomen het absolute nulpunt moet benaderen.

De onderzoekers hebben nu een metamateriaal ontworpen dat een alternatief biedt voor elektromagnetisch geinduceerde transparantie.

Metamaterialen zijn door de mens "gemaakte" materialen die zeer bijzondere fysische eigenschappen bezitten die je niet terugvindt bij natuurlijke materialen. Dit kunnen in principe alle fysische eigenschappen zijn, zoals bijvoorbeeld mechanische of thermische, maar de term wordt vooral gebruikt in de fotonica (de wetenschap en technologie van licht). Dan bedoelen we dus specifiek nieuwe materialen met zeer speciale optische eigenschappen.
Met deze metamaterialen kan je zeer bijzondere dingen doen met licht, bijvoorbeeld een "onzichtbaarheidsmantel" maken, waarin je een voorwerp kan stoppen, maar waar de lichtstralen mooi rondom heen gaan.
Het nieuwe metamateriaal werkt met infraroodgolven, die de optische signalen honderdmaal kunnen vertragen.

(Vrije Univ Brussel)
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

Nieuw metamateriaal kan snelheid van internet verhogen

. .