navbar.frm 20180310 /woerden/art/julesverne.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Op 24 maart 2005 was het 100 jaar geleden dat Jules Verne overleed.

Het Jules Verne Genootschap besteedt natuurlijk uitgebreid aandacht aan dit bijzondere moment. De belangrijkste gebeurtenissen zijn de grote expositie in Rotterdam en de publicatie van het boek 'In de ban van Jules Verne', maar er staan nog vele andere activiteiten op het programma. Verspreid door het hele land en over het hele jaar worden verscheidene exposities georganiseerd, en ook enkele boekhandels zullen in hun etalages aandacht besteden aan Jules Verne. Daarnaast worden er lezingen gegeven, verschijnen er diverse publicaties van de hand van leden van het Jules Verne Genootschap, en zijn er enkele andere activiteiten, zoals een toneelvoorstelling en een symposium in Amiens.

Het is niet veel schrijvers vergund om bijna honderd jaar na hun dood door een breed publiek gekend en gelezen te worden.

Merkwaardig is het zelfs te noemen als hun boeken nog steeds over de hele wereld worden herdrukt, bewerkt en verfilmd. Jules Verne is een van die schrijvers.

Jules Verne heeft voor het grote publiek een vertrouwde klank. Het is dan ook geen wonder dat deze naam en/of een duidelijke verwijzing naar de titel van een van zijn boeken nog steeds als aandachtstrekker worden gebruikt. Het Nationaal schoolmuseum te Rotterdam bijvoorbeeld, organiseerde een tentoonstelling met de naam: 'Een reis om de wereld in tachtig schoolplaten'. Ook als er iets interessants of merkwaardigs is gebeurd, wordt Verne door de pers al snel aangehaald. Het aantal biografieën dat in boek en tijdschrift over hem verschenen is, vult een modale boekenkast. Indrukwekkende titels vaak, zoals: Jules Verne, de man die de toekomst uitvond of Jules Verne kreeg gelijk en hoe! (Jules Verne Genootschap)

Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

2005 - JULES VERNE JAAR

. .