navbar.frm 20180310 /woerden/art/internet.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Op de World Summit van the Information Society (WSIS) in Tunesie is vorige maand een ramp afgewend. Het plan bestond om de controle over internet onder te brengen bij de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU), de VN-organisatie die internationale afspraken regelt voor het telefoonverkeer.

De ITU heeft bewezen niet in staat te zijn tot het soort innovatie dat het wereldwijde web zo groot heeft gemaakt. Internet is in eerste aanleg ontwikkeld als een wapen in de koude oorlog: een geografisch gespreid en dus onkwetsbaar defensiecomputernetwerk.

Het aardige is dat de onderzoekers die dit wapen ontwikkelden, voortkwamen uit een wetenschappelijke cultuur van vrij denken, onbevangenheid en ongebondenheid. Wetenschap schurkt graag aan tegen subversie, clandestiniteit en anarchie en wil op zijn minst onconventioneel zijn. Wetenschap is daarom vaak synoniem met innovatie: grensverleggend denken. In gewone mensentaal: de nerds die dat eerste DARPA-net bouwden, gingen er iets mee doen dat het Pentagon helemaal niet had verwacht en waarschijnlijk had willen voorkomen indien het de ontwikkelingen had voorzien. Maar toen was de beer al los.

Internet versus telefonie

Internet is gebaseerd op het foutloos oversturen van data-paketten van varierende lengte. Ieder paket moet onder andere voorzien zijn van het adressen van geadresseerde en afzender. De route die een pakket aflegt is geheel onbepaald

Het telefonieverkeer daarentegen is gebaseerd op vaste verbindingen. Eerst moet er een verbinding gelegd worden tussen de twee partijen en daarna pas kan er wel of niet data over die verbinding worden gestuurd.

Het zal duidelijk zijn dat, als er geen vaste route voor het internetverkeer is, overheden geen controle op dit verkeer kunnen uitoefenen. Bij het telefonieverkeer is dat eenvoudig: de verbinding is immers van te voren bekend.

In beide gevallen loopt het verkeer over fysieke communicatiekanalen, telefoonkabels, radio, etc. Internetverkeer benut die communicatiekanalen veel effectiever. Bij telefonie liggen de kabels er, of ze gebruikt worden of niet. En omdat de datapaketten van het telefonieverkeer maar erg klein zijn, zijn de onderhoudskosten veel groter dan bij het internet. ICANN

De uitgifte en het beheer van ip-nummers met de daaraan gekoppelde hostnamen zijn essentieel het internet. Vergelijkbaar met de funktie van telefoonnummers in de telefonie. De afspraken hierover worden centraal gemaakt, ICANN, maar de Nameservers, de telefoonboeken voor het internet zijn wereldwijd gedistribueerd.

Overheidscontrole

ICANN, Internet Corporation For Assigned Names and Numbers, is een onafhankelijke organisatie met vertegenwoordigers uit alle gebruikers- en belangengroepen die kantoren heeft in Califormie en Brussel. Dat vinden niet-westerse landen natuurlijk niet leuk.
Het ontbreken van vaste verbindingen is voor op censuurbeluste dictators een nachtmerrie.
Door de aanzienlijk geringere kosten van beheer van het internet verliest de telefonie zeer snel terrein. De ITU, het verbond van de telefoonmaatschappijen en de overheden, zitten nu in hun maag met een zeer duur gebouw in Geneve en een paar honderd goed betaalde personeelsleden die niets zinnigs meer hebben te doen.

Op de WSIS-conferentie is dus met succes een aanval op het internet afgewend. Gezien de grote politieke belangen zal het wel niet de laatste zijn.

(ICANN, infomatie over domeinen, etc, PA0PHB)
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

HANDEN AF VAN INTERNET

. .