navbar.frm 20180310 /woerden/art/heliograph.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

De heliograaf is een veel gebruikt communicatiesysteem tijdens oorlogen. Het apparaat brengt boodschappen over, over grote afstanden. Vooral tijdens de 2e Afghaanse oorlog in 1880 gebruikte het Britse leger in India de heliograaf veel. Met de heliograaf brachten ze verslag van wat er allemaal gebeurde op het slagveld.

Naast India is de heliograaf ook in gebruik bij het Britse leger in Afrika tijdens de Zulu- en Boerenoorlog (1879 en 1899-1902).

Niet alleen de Engelsen gebruiken de heliograaf, ook bij het Amerikaanse leger is de heliograaf ingevoerd als mobiel communicatiemiddel en om berichten door te seinen daar waar geen vaste elektrische telegraaflijnen lopen. De heliograaf kan wel 563 kilometer ver seinen.

In de 20e eeuw neemt met de opkomst van telegraaf-, telefoon- en radioverbindingen in het leger, het gebruik van de heliograaf snel af. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zet het Britse leger de heliograaf voor het laatst in tegen de Duitsers in de Noord-Afrikaanse woestijn (1941).

Toch is er nog een toepassing waarbij een eenvoudige heliograaf tot de dag van vandaag wordt gebruikt. In de nooduitrusting van elke vlieger van de Koninklijke Luchtmacht zit een signaalspiegel met een doorzichtig richtkruis. Zo komt de oudste vorm van telecommunicatie in gebruik als de modernste techniek het af laat weten.

Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

DE HELIOGRAAF

. .