navbar.frm 20180310 /woerden/art/gps_vochtmeting.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Het vochtgehalte van de lucht is mede bepalend voor propagatie van VHF en UHF radiogolven. Dat geldt voor ons radioamateurs maar ook voor het GPS. Omgekeerd is door het meten van de propagatie de vochthoeveelheidte bepalen.

Naast automobilisten op weg helpen, schepen en vliegtuigen navigeren en klokken op tijd laten lopen, blijkt het Global Positioning System (GPS) nu ook nuttig te zijn voor de weersverwachting. Vooral de GPS-vochtmetingen zijn interessant voor de meteorologie. Dat blijkt uit het proefschrift 'Meteorological applications of a surface network of Global Positioning System receivers' van Siebren de Haan van de Wageningen Universiteit.

GPS ontvangt satellietsignalen niet in een rechte lijn omdat de atmosfeer voor verstoringen zorgt. Zo zorgen verschillen in vocht en luchtdruk voor een onnauwkeurigheid van enkele meters in de positiebepaling van eenvoudige navigatiesystemen. Een landelijk netwerk van 35 meer geavanceerde GPS-ontvangers corrigeren deze onnauwkeurigheid door elk kwartier storingen in de atmosfeer te meten. De correcties bevatten informatie over de luchtdruk en de totale waterdamp boven de ontvanger.

Siebren De Haan heeft onderzocht of deze vocht- en luchtdruk metingen van dit GPS-netwerk - dat onder meer gebruikt wordt voor landmeetkunde en het Kadaster - bruikbaar is voor meteorologie. Vooral vocht speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van wolken en onweer. Zodoende meet het KNMI in De Bilt al sinds 1947 een aantal keer per dag het vochtprofiel in de atmosfeer met het oplaten van een weerballon.

Tegenwoordig gebeurt dat slechts twee keer per dag en op een plek in het land. De GPS-metingen vormen met 35 meetplekken en hoge waarneemfrequentie van elk kwartier een nuttige informatie bron voor meteorologie.

(KNMI)
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

GPS meet vochtgehalte atmosfeer

. .