navbar.frm 20180310 /woerden/art/examenregeling2008.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

1. Nieuwe regeling.

Per 1 augustus j.l. is de nieuwe Examenregeling Frequentie- gebruik 2008 van kracht.

De zendexamens worden nu niet meer centraal gehouden door het Agentschap Telecom.
In plaats daarvan kan elke door het Agentschap goedgekeurde organisatie de zendexamens nu afnemen. In de praktijk zullen dit vooral de organen zijn die ook de opleidingen verzorgen.

De nieuwe regeling is als PDF-document te downloaden op: AT/EZ.

2. Meer examens mogelijk dan vroeger.

De nieuwe regeling maakt het mogelijk op meerdere plaatsen en tijdstippen dan voorheen zendexamens te houden. Te denken valt aan examens die worden georganiseerd in samenwerking met lokale afdelingen en aan en herkansing binnen afzienbare tijd na een examen.
Ook wordt het in principe mogelijk bij grote evenementen examens te houden.

3. Examenstichting van VERON en VRZA.

De VERON en VRZA werken nauw samen in een stichting examens radiotechniek die als examinerende instelling zal gaan optreden. Deze stichting is de rechtspersoon die zorgt voor de logistieke afhandeling zoals de verwerking van aanmeldingen van kandidaten, het huren van zaalruimte, het aanleveren en nakijken van examenvragen, surveillance, etc. Tevens levert de stichting een of meer afgevaardigden aan de Examenwerkgroep die is belast met het "voeden" van de database van het Agentschap waaruit de examenvragen worden betrokken.

4. Planning en aanmelding.

De eerste examens zullen gehouden worden in Amersfoort op 3 december 2008. De exacte plaats isop dit moment nog niet bekend. Aanmelden kan nog tot 15 november aanmelden via het E-mail adres: examensecretaris@gmail.com

De aanmelding voor een examen is ook via internet mogelijk worden.

5. Informatievoorziening.

Deze brief is gebaseerd op de stand van zaken van dit moment. Meer informatie volgt nog. Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte. Raadpleeg ook onze website voor de laatstbekende informatie.

Namens het hoofdbestuur, Andries Boone, PA0ABY
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

NIEUWE EXAMENREGELING

. .