navbar.frm 20180310 /woerden/art/1344606895.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Dit radiokamp wordt georganiseerd door de jeugdafdeling van de KONINKLIJKE UNIE VAN DE BELGISCHE ZENDAMATEURS (UBA) en Nederlandse radioamateurs

Het evenement is een vervolg van het evenement van afgelopen zomer in Roemenie.
Gedurendedeze week zullen 10 teams uit verschillende Europese landen deelnemen. Een teambestaat uit 4 zendamateurs tussen de 18-25 jaar en een teamleider. Die week zijn er diverse activiteiten die in het teken van radio amateurismestaan zoals: contesten, presentaties, bezoeken aan o.a. radio stations en nogveel meer.
Er zal gebruik worden gemaakt van de speciale roepletters ON4YOTA

Locatie van het evenement is Eeklo in België wat niet ver van deNederlandse grens is.
Aan de deelnemers wordt enkel een bijdrage gevraagd van 30% van de reiskostenplus een bedrag van €50. Het grootste gedeelte zal gefinancierd wordendoor het Youth in Action programma vande Europese Commissie.

Wil je deelnemen aan dit evenement stuur dan een mail met motivatie
naar: Lisa Leenders: PA2LS @ veron.nl

(pieth)
2012/08/10

Meer informatie:

Youngsters On The Air

. .