navbar.frm 20180310 /woerden/art/1343938940.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Onderzoekers van het Fraunhofer Instituut in Oberhausen, Duitsland hebben een antwoord gevonden op het probleem van de koeling van met name automobiel tractie batterijen.

Die batterijen verzorgen de energie voor elektrische automobielen. Wille met een lange levensduur van de ze batterijen garanderen dan moet de werktemperatuur tussen 20 en 35 graden Celsius liggen, een temperatuurgebied dat in veel gevallen ruimschoots wordt overschreden. Een werktemperatuur van 45 graden C halveert reeds de levensduur.
De huidige batterijen worden niet of met lucht gekoeld, Maar lucht kan echter slechts weinig warmte adsorberen.
Waterkoeling staat nog in de kinderschoenen, het maakt een auto nog komplexer, het koelwater zal met een nog lagere temperatuur moeten worden aangeleverd, hetgen een extra koelinstallatie vereist.

Fraunhofer heeft een nieuw koelmiddel ontwikkeld.
Het middel, CryoSolplus, is een mengsel van water en parafine, met daaraan toegevoegd bindmiddelen en glycol tegen het bevriezen. Volgens de onderzoekers kost koeling met dit middel nauwelijks meer dan waterkoeling.
Als CryoSolplus warmte absorbeert gaan de parafinedruppeltjes smelten. Daar is veel warmte voor nodig. Water kan bij de faseovergang van water naar damp of naar ijs ook grote hoeveelheden warmte absorberen, maar die temperatuur overgangen liggen ver verwijderd van de werktemperatuur van de batterijen.
De water naar dampovergang werd wel gebruikt voor de koeling van zeer hoog vermogen radiozendbuizen, een anodetemperatuur van globaal 100 graden was daar geen probleem.

Het probleem dat de onderzoekers moesten oplossen was om dte voorkomen dat de parafinedruppels zouden samenklonteren. Het moest altijd een suspensie blijven en dat is hen uiteindelijk gelukt.
De komende tijd zal gebruikt worden om het middel toe te passen in een electrische auto. Daar zal het zich moeten bewijzen.

(pieth)
2012/08/02

Meer informatie:

  • Fraunhofer=> Keeping electric vehicle batteries cool

Niuw kooelmiddel voor batterijen

. .