navbar.frm 20180310 /woerden/art/1343937559.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Onderzoekers van de Amerikaanse University of Utah onder leiding van professor Valy Vardeny. hebben een zogenoemde Spin Oled gemaakt. De onderzoekers noemen de ‘spintronic organic light emitting diode’ de opvolger van de huidige oled, omdat hij feller kan schijnen en minder energie verbruikt dan zijn voorganger. Bovendien kan de spin oled in de toekomst waarschijnlijk meerdere kleuren licht uitzenden.


De spin oled zendt geen licht uit op basis van de elektrische lading van elektronen, maar op basis van hun spin. De tollende beweging van een electron kan via een magneetveld van richting veranderen. Een elektron kan een opwaartse of neerwaartse spin hebben. De omschakeling wordt verzorgd door 'spin schakelaars', een mechanisme dat veelvuldig toegepast worden in moderne microchips. De overdracht van de spin van een elektron kost veel minder energie dan het transport van een elektrische lading, wat de spin oled zuiniger maakt.

De spin oled bestaat uit drie lagen: een organische halfgeleiderlaag tussen twee metaalelektrodelagen in. Deze elektrodelagen zijn ferromagneten. De ene magneetlaag bestaat uit kobalt, de andere uit lanthaanstrontiummangaanoxide. De organische middenlaag is een halfgeleidend polymeer, DOO-PPV, dat oranje licht uitzendt.
Bij een lage spanning worden elektronen en 'gaten’ (het ontbreken van een elektron) geinjecteerd. Wanneer een elektron en een elektronengat elkaar raken, heffen ze elkaar op en komt er energie vrij in de vorm van licht.
De huidige Oleds produceren licht van een kleur, maar met behulp van magnetisme is de spin van elektronen en elektronengaten te manipuleren en daarmee ook de kleur van de spin oled is aan te passen.

(pieth)
2012/08/02

Meer informatie:

  • Univ Utah=> Utah Physicists Invent ‘Spintronic’ LED

Nieuwe organische LED schijnt alle kleuren licht

. .