navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

Draadloze overdracht van electrische energie

Samenvatting

Wisselende electrische en magnetische velden kunnen spanningen en stromen opwekken in galvanisch gescheiden circuits, dat is ons wel bekend. Overdracht van electrische energie via varierende magneetvelden wordt reeds vele jaren toegepast bij onze welbekende electrische tandenborstels. Het principe is gebasseerd op de wet van Faraday

Grootschalige toepassing van dit principe om de enorme verscheidenheid van opladers die wij voor al onze electrisch speeltjes nodig hebben stuit voornamelijk op het ontbreken van standarisatie afspraken. Het Wireless Power Consortium hoopt hierin verandering te brengen door het publiceren van de Qi standaard voor draadloze energieoverdracht.

De standaard gaat uit van magnetische inductie met behulp van twee spoelen, een zend- en een ontvangspoel. Een wisselstroom in de zendspoel wekt een spanning op in de ontvangspoel. (zie figuur)
De geinduceerde spanning levert vermogen aan een belasting weerstand, bijvoorbeeld een op te laden batterij.
Let op, we hebben hier absoluut niet te maken met electromagnetische straling. De afmetingen van de spoelen en de afstand tussen beiden zijn immers orders kleiner dan de golflengte behorend bij de frequentie van de wisselstroom door de zendspoel.

Belangrijke ontwerp parameters zijn de electrische verliezen en het rendement van de overdacht. Zo zal de weerstand van de zendspoel, die in de praktijk gedurende lange tijd aan zal staan de 'standby' verliezen bepalen. Als laadstation voor batterijen, moet de laadstroom gedurende het laadprocess voordurend worden aangepast om de levensduur van de batterij niet nadeling te beinvloeden. Mede daarom zal een controle systeem onderdeel van zo'n laadstation zijn.
De afstand tussen, de uitlijning en de afmetingen en kwaliteit van de spoelen bepalen het overdrachtsrendement. (zie figuur)

Ook extreem dunne smartphones kunnen nu draadloos worden geladen TDK, heeft de tot nu toe dunste antennespoel ontwikkeld voor
draadloze energieoverdracht bij smartphones en andere draagbare elektronische apparaten. Een slechts 0,57 mm dikke zendspoel kan smartphones voorzien van een laadstroom van meer dan 0,5 A

(pieth)
2012/07/15

 Meer informatie