navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

Beslissing SKA-telescoop gevallen

Samenvatting

Een Salomons oordeel.

De Square Kilometer Array (SKA), een radiotelescoop die 50 keer gevoeliger en 10.000 keer sneller is dan de beste huidige telescopen, komt zowel in Australie als in Zuid-Afrika te staan.

Al sinds 2005 streden Australie en Zuid-Afrika om de bouw van de grootste radiotelescoop. Omdat beide landen al fors hadden geinvesteerd in het project besloot het management van SKA begin deze maand te kijken naar de mogelijkheid om de verschillende componenten over de beide landen te verdelen.


Ondanks dat uit een adviesrapport blijkt dat Zuid-Afrika de voorkeur geniet, zal de telescoop gesplitst worden over beide landen.
In de eerste faze, die in 2016 van start gaat, zal de meerderheid van de SKA schotels, 190 stuks, in Zuid Afrika worden gebouwd en toegevoegd aan het reeds bestaande project MeerKat. In de tweede fase komen de hoge-frequentie-schotels en midden-frequentie-antennes in Zuid-Afrika en worden de lage-freqeuntie-antennes in Australie geplaatst.


Politiek gezien is de verdeling van de verschillende componenten een slim plan, maar technisch gezien zal de SKA hierdoor een nog complexer apparaat worden dan het al was. Ook uit financieel oogpunt is verdelen niet gunstig. Doordat de telescoop op twee locaties komt, moeten er meer computers komen en zullen bepaalde handelingen, zoals onderhoud, dubbel worden uitgevoerd. Het project wordt hierdoor waarschijnlijk duurder dan de 1,5 mld die nu begroot is.

The Square Kilometre Array will be the world’s largest and most sensitive radio telescope. The total collecting area will be approximately one square kilometre giving 50 times the sensitivity, and 10 000 times the survey speed, of the best current-day telescopes. Thousands of receptors will extend to distances of 3 000 km from the centre of the telescope, the SKA will address fundamental unanswered questions about our Universe including how the first stars and galaxies formed after the big bang, how dark energy is accelerating the expansion of the Universe, the role of magnetism in the cosmos, the nature of gravity, and the search for life beyond Earth. The target construction cost is €1,500 million and construction of Phase 1 of the SKA is scheduled to start in 2016. The SKA Organisation, with its headquarters in Manchester UK, was established in December 2011 as a not-for-profit company in order to formalise relationships between the international partners and centralise the leadership of the project.

(pieth)
2012/06/01

 Meer informatie

  • SKA=> Nieuwsbericht