navbar.frm 20180310 /woerden/art/1336914857.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Geachte aanwezigen, beste vrienden.


Het is mij een eer enige woorden tot u te mogen spreken. Daarbij zal ik stil staan bij het gebeuren met de Titanic, bij PI4WNO en de VERON, bij enkele persoonlijke herinneringen en eindigen met een korte nabeschouwing. Veel, maar vergeet niet dat we hier toch 2x24 uur zijn…..

Titanic


Nu 100 jaar geleden, op 14 april 1912, ging de Titanic na een aanraking met een ijsberg ten onder in de Atlantic.
Tot op het laatste moment was er radiocontact via telegrafie met andere schepen. Helaas begreep het dichtstbijzijnde schip dat op 10 mijl afstand was, het SS California, niet voldoende de noodsignalen. De witte noodvuurpijlen van de Titanic werden als feestpijlen vertaald. In de drukte en de warwinkel van het berichtenverkeer o.a. voor kranten, werden de telegrafische noodsignalen onvoldoende opgemerkt op de Calofornia en werd er door gevaren. (zie ook 'Het drama van de Titanic')

Men moet zich realiseren dat radiotelegrafie eigenlijk nog in de kinderschoenen stond. Marconi had pas in 1901 met heel veel moeite een eerste transatlantische verbinding gemaakt. Men realiseerde zich nadien dat internationale afspraken voor noodverkeer en het gebruik van SOS zeer nodig waren. Dat geschiedde ook heel snel. De radiotechniek heeft zich sindsdien onvoorstelbaar ontwikkeld. In deze ontwikkeling hebben radiozendamateurs een belangrijke bijdrage geleverd, zowel technisch als organisatorisch bij bijvoorbeeld frequentietoewijzingen.

PI4WNO en de afdeling A66, of wel Woerden en omstreken

De afdeling Woerden en omstreken van de VERON, Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, was in 1986 tot stand gekomen en sinds 1 januari 1987 was de afdeling in het bezit van een eigenroepnaam PI4WNO. De afdeling heeft momenteel ca 60 zend-en luisterradioamateurs als leden. In Nederland zijn er ongeveer 11000 en wereldwijd ongeveer 2 miljoen mensen die zich gelicenseerd met deze radiohobby bezig houden.
Wat ging er aan vooraf en wat gebeurde er nadien? Vooral bezien vanuit een aantal persoonlijke herinneringen.

Voor mijzelf is de belangstelling voor radio wellicht begonnen in de tweede wereldoorlog in Delft met het weghalen door de bezetter van onze radio en het daarna maken van een kristalradiotje dat ik zo veel mogelijk onzichtbaar monteerde tegen de ombouw van mijn bed. Was illegaal, maar ik ontving wel radio oranje.

In 1972 vierde Woerden als stad het 600 jarig bestaan.

Iedere organisatie werd gevraagd een bijdrage te leveren aan de viering. Zo kwam ook de vraag bij de Lionsclub Woerden waar ik toen bij betrokken was. Mijn voorstel om contact te zoeken met de zendamateurs en met hen samen wereldwijd een radio roundup te organiseren viel in goede aarde. Deze roundup die Woerden tot middelpunt van de wereld maakte, vond plaats op 16 september 1972 vanuit het defensie eiland en was een succes. Er is nog een foto van de eerste verbinding die Jaap van Leeuwen PA0BHK maakte samen met burgemeester ter Haar Romeny. Vijf zendamateurs trokken de kar: PA0BHK, PA0CRA, PA0PIM, PA0VDZ, PA0WW en de luisteramateur PA600.
Mijn belangstelling voor de hobby was opnieuw gewekt en ik dacht dat met mijn opleiding tot werktuigbouwkundig ingenieur, die deels ook nogal wat elektrotechniek omvatte, dat het examen doen voor de licentie een fluitje van een cent was. Maar nee, ik ging bij het mondeling examen in den Haag af als een gieter.

Jaren later zag ik een bericht van de VERON afdeling Gouda met de mogelijkheid een cursus te volgen. Dat leidde tot succes voor het C examen in 1981. Toen nog telegrafie leren. Dat examen deed ik driemaal en leidde in 1983 tot succes. Toen had ik de top of wel de A-machtiging. De wereld lag open. Ik leerde in de tachtiger jaren Flip Huis kennen. PA0AD was hoofdbestuurslid van de VERON. Hij zei: 'Niek, je moet de Woerdenaren organiseren. Dat geeft in het samen beleven kracht en macht en steunt onze strijd voor behoud van frequenties en onderstreept het maatschappelijke belang van de hobby'. Nu kwamen meerdere zendamateurs hier in de buurt toch al wel af en toe samen. Maar mede dankzij het enthousiasme van o.a. Ton Hoek, PA0PIM die velen kenden van het stationskoffiehuis en de rijwielstalling met zenders, is de stichting van de Woerdense afdeling gelukt in 1986. Nummer A66. En sinds 1 januari 1987 heeft de afdeling een eigen call: PI4WNO.

Nog twee herinneringen die mij echt zeer enthousiasmeerden voor de hobby.29 April 1986 had ik een SSB verbinding op de 20 m met Joaquim CT4KO. Hij woonde in Amadora, een voorstad van Lissabon. Hij vertelde dat hij radeloos was omdat hij nog in Portugal nog in Spanje aan een bepaalde transistor voor zijn Yaesu zender kon komen. Toeval wilde dat ik 2 dagen later naar Lissabon zou reizen. De toen nog aanwezige Yaesudealer Yanyosu in Huizen gebeld. Die had dat ding, maar wilde eerst geld zien; het ging om circa 10 gulden. Ik kon hem overreden toch de transistor te sturen en dus was deze enkele dagen later in Portugal. Maar waar woonde Joaquim? Met de XYL en onze vriendin Barbara, Portugese, wij op weg naar de Avenida Mil. Alto da Reboleira nr 188. Daar vonden we alleen een militaire kazerne. Barbara wist raad. Dook een cafeetje in en kwam er uit met een politieman met een zwart helmpje op. Hij wist waar CT4KO woonde. Hij stapte op de brommer, wij volgden. Hij zag nog kans te vallen over een putdeksel. Maar uiteindelijk kwamen we bij een huis met de letters CT4KO op het toegangshek. Doodse stilte aldaar. De politieman belde nog eens aan. Een raam boven ging open. Een slaperige mevrouw verwees uiteindelijk naar de garageschuur achter in de tuin. Daar vonden we Joaquim. Sergeant in het leger. Hij was dolblij. Binnen moesten we vertellen. Toen bleek dat zijn vrouw ’s morgens een treinongeluk had meegemaakt. Daar sta je dan als actief spoorman…Jaren later kreeg ik nog een telefoontje uit Amersfoort. Of ik maar gauw de zender wilde aanzetten. Toen bleek dat Joaquim in Mozambique was voor de VN. Dit soort gebeurtenissen boeien mij zo in onze hobby.

Nog een herinneringDe vader van ons zeilmeisje Laura Dick Dekker heeft ook een wereldzeiltocht gemaakt. Nu ken ik vader Dick Dekker Senior als NS collega en woont vlak bij ons. Vader Dick vertelde medio november 1993 dat de familie niet wist waar Dick Junior was. Ergens op de Grote Oceaan maar reeds lang zonder contact. Dick Junior was op weg naar Nieuw Zeeland. Grote zorg. Toen zijn we als Woerdense zendamateurs aan het werk gegaan. Zowel Jaap Voges PA0MRN als ik zagen kans qso’s (contact) te maken met Ivo Pabbruhe ZL1AZH op het Noorder eiland van Nieuw Zeeland. Ik noteerde dat we op 21, 23 en 26 november 1993 hem gesproken hebben. Ivo had in die tussentijd vele havens gebeld met de vraag uit te horen en uit te kijken naar Dick Junior. En warempel, hij werd ontdekt. Wanneer weet ik niet precies meer. Maar wel dat wij als eerste de familie in Woerden konden berichten dat Dick Junior letterlijk en figuurlijk boven water was. Vele zendamateurs van A66 hebben toen intensief medegewerkt om dit resultaat te boeken.

Tenslotte

Het is goed dat er zendamateurs zijn, juist ook omdat zij bij calamiteiten vaak iets meer kunnen dan gevestigde organisaties. Zoals bij de watersnoodramp van 1953 wel heel duidelijk bleek. Recent nog bij de tsunami rondom de Indische Oceaan, maar ook bij een grote stroomstoring in Rotterdam waar zendamateurs uit Arnhem bijsprongen. Heb zelf nog meegeholpen om DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service) van de grond te krijgen. Enkele Woerdense zendamateurs werken daarin actief mee.
Wat mij ook steeds weer verwondert is dat er binnen het zendamateurdomein zoveel mogelijkheden of wel specialismen zijn. Zoals communicatie via het gesproken woord, als CW (telegrafie), met de vele digitale modes via de soundcard van de computer, via contesten, via moon-bouncing (via de maan refelcteren), via repeaters, via meteorscatting, via televisie en nog meer. Zendamateurs zijn te kenmerken door hun kennis en ervaring met de radiotechniek, de wereldwijd verbroederende communicatie en de onderlinge zogenoemde hamspirit. Dit houdt vriendschap en elkaar ondersteunen in.

Beste mensen,
levenservaringen zijn als materie in een vergiet. Veel sappelt er doorheen. Het waardevolle blijft er op liggen. Voor mij is het zendamateur zijn zo’n waardevol blijvende ervaring. Daarvoor dank aan de mensen in Gouda, die mij hebben opgeleid, aan de FIRAC collega’s (de internationale organisatie van spoorwegzendamateurs), en in het bijzonder aan de Woerdense vrienden van PI4WNO of wel A66. De verscheidenheid binnen het zendamateurisme versterkt ook nog wel eens het individualisme. Als voorzitter heb je daar wel eens moeite mee tijdens de clubbijeenkomsten. Daarom lijkt het mij passend om onze voorzitter te voorzien van een passend gereedschap teneinde het gemeenschappelijk belang van ons bezig zijn te onderstrepen.

Tevens verklaar ik hiermee de manifestatie 25 jaar PI4WNO voor geopend.
(Niek van Omme, PA3CXM 12 mei 2012. Molen de Windhond Woerden)
2012/05/13
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

  • Veron A66=> Clubstation PI4WNO
  • Veron-A66=> Website van de afdeling Woerden en omstreken van de VERON
  • WERON=> Het drama van de Titanic

25 jarig jubileum PI4WNO

. .