navbar.frm 20180310 /woerden/art/1336400190.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Op zaterdagnacht, op de dag van de astronomie, gaf Anry Kleine Deters, wethouder van de gemeente Westerveld het startsein voor de retauratie van de Dwingeloo Radiotelescoop. De restauratie van dit rijksmonument is door ASTRON, eigenaar van deze beroemde radiotelescoop, gegund aan MultiPaint Staalconservering BV uit Stadskanaal. Holstein Restauratie Architectuur uit Groningen zal de directie voeren.


De Dwingeloo Radiotelescoop, met een diameter van 25 meter, was ten tijde van de opening in 1956 door Koningin Juliana de grootste radiotelescoop ter wereld. Tot in de jaren ‘90 van de vorige eeuw heeft de telescoop als wetenschappelijk instrument dienst gedaan. In 1998 wordt de schotel niet meer gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Met de oprichting van stichting CAMRAS in 2007 heeft de radiotelescoop een nieuwe bestemming gekregen voor amateurs en educatie.
De Dwingeloo Radiotelescoop is sinds 2009 een beschermd rijksmonument.

De restauratie die nu gaat plaatsvinden, houdt in dat de grote schotel in zijn geheel van de toren wordt getild en op een speciale constructie naast de toren geplaatst wordt. Alle stalen onderdelen worden gestraald en opnieuw voorzien van verflagen. Daar waar nodig zullen onderdelen vervangen worden. Daarna wordt de schotel weer op zijn plaats gezet.

Wanneer de oplevering plaats zal vinden, valt niet aan te geven maar ieder doet er goed aan om uit te gaan van een tijdpad van ongeveer een jaar. Opgemerkt werd dat 17 april 2013 een mooie datum zou zijn om de DT wederom officieel als gerestaureerd en werkend monument
te presenteren omdat de radiotelescoop op 17 april 1956 officieel in gebruik is genomen.

De vrijwilligersstichting CAMRAS, C.A.Muller Radio Astronomie Station, die de Dwingeloo telescoop beheert, wil de telescoop een levend monument laten zijn. CAMRAS zal de gerestaureerde Dwingeloo Radiotelescoop laten gebruiken door radioamateurs en amateurastronomen en inzetten voor publieksactiviteiten en educatieve doeleinden, zodat bezoekers en met name de jeugd kunnen kennismaken met de wereld van techniek en sterrenkunde.

(pieth)
2012/05/07

Meer informatie:

  • WERON=> CAMRAS bulletin 255

Restauratie Dwingeloo Radiotelescoop gaat van start

. .