navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

Serieuze poging tot ontstoren electrische autos

Samenvatting

Al rijdend luisteren naar de radio is een favoriete bezigheid van zeer veel automobilisten.

Maar in de auto van toekomst, het elektrisch voortgedreven voertuig, is dit in principe niet zondermeer mogelijk. De in het vooertuig opgewekte electromagnetisch storingen, EMI, zullen de gewenste radiosignalen overstemmen, zeker als men wat verder van de zender is verwijderd.


De storingen worden veroorzaakt door de frequentie regelaars die de gelijkstroom moet omzetten naar een wisselstroom om de snelheid en het vermogen van de motoren te regelen. De in die onderdelen gebruikte choppers produceren storingen op de kortegolf banden tot in het VHF gebied.
We hebben het dan niet over de nachtmerries die laagvermogen PLC, oplaaders voor mobieltjes of flatscreen TV ons amatuers bezorgen.

Een auto die 90 km/uur rijdt heeft daar zo'n 10 kW electrisch vermogen voor nodig. Stel dat we gebruik maken van een efficiente chopper die slechts enkele procenten schakelverliezen heeft. Als die hoogfrequent energie niet via rigoreuze filtering en andere maatregelen in warmte wordt omgzet, dan nemen we al gauw ongevraagd een stevige amateurzender in onze auto mee die zijn HF energie efficient, middels de standaard kabelbomen op alle andere electrische circuits inkoppeld.

Om deze storingen te lijft te gaan zullen onder andere afgeschermde kabels gebruikt moeten worden, maar ook de elektronika en de motoren moeten drastisch ontstoord worden. Daaraan hangt zeker een hoog prijskaartje.
Onderzoekers aan het Fraunhofer Instituut in Berlijn hebben een methode ontwikkeld om deze extra kosten sterk te reduceren. Dr Hose en zijn team van de Power Electronic System groep hebben een reeks gereeedschappen en methoden ontwikkeld om de interferenctie te reduceren. Zij maken gebruik van nieuwe simulatie- en rekenmethodes om de diverse componenten zodanig in het voertuig te plaatsen dat de elektromagnetsiche interacties minimaal zijn.

De afmetingen en positie van de individuele componenten, inclusief de tractiemoter, de batterij, de frequentieomvormer, de compressor van de airconditioner, het laadcircuit, de DC/DC convertors, spelen een cruciale rol. Evenzo kunnen de plaatsing van de bekabeling, de isolatie, de - onderlinge - afscherming geoptimaliseerd worden.
Ook worden speciale meettechnieken gebruikt om de locatie van interferentie bronnen te lokaliseren. Als uitvloeisel van deze aktiviteiten heeft het team een symmetrische vermogensmodule ontwikkeld, die aanzienlijk minder interferentie produceert.
Alle Duitse en enkele Amerikaanse en Japanse autofabrikanten hebben reeds kunnen proviteren van de expertise van Fraunhofer

EMI is niet enkel een probleem in electrische en hybride aangedreven voertuigen, het kan overal optreden waar vermogenselectronika is geinstalleerd. Bijvoorbeeld in de luchtvaart, bij wind- en solarenergie projecten. Energie opgewekt door zonnepanelen op uw dak zal bijvoorbeeld gebruik moeten maken van powerchoppers om stroom terug te kunnen leveren aan het openbare lichtnet.. Dat wordt dan een aardige kluif voor de 'groene' radiozendamateur.

(pieth)
2012/04/19