navbar.frm 20180310 /woerden/art/1331824274.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Amateur satellieten, zoals de VO-52, hebben SSB/CW lineare transponders aan boord. Transponders zenden het ontvangen signaal direkt weer uit op een andere frequentie, meestal in een andere frequentieband.

Het is een plezier om daar mee te werken, maar het vereist wel bepaalde vaardigheden, anders dan met het gebruik van FM transponders.

In tegenstelling tot het gebruik van stationair opgestelde transponders moet er bij, met grote snelheid bewegende transponders, gerekend worden met het doppler effect. Dat maakt dat het ontvangen signaal in frequentie is verschoven afhankelijk van de snelheid waarmee de zender van of naar het ontvangstation toe beweegt.

Simon, 2EHHTS, laat via een video opname zien en horen hoe je een via zo'n satelliet een verbinding maakt met andere 'aardse' radioamateurs.
Hij gebruikt daarvoor een 10 elements 70cm zendantenne, waarop een 3-elements 2meter ontvangantenne is gemonteerd.
De meeste lineare satelliet transponders zijn ingesteld als Inverterende Transponders om het effekt van de dopplershift te verminderen. Voor de uplink naar de satelliet gebruikt men dan LSB en de downlink wordt via USB ontvangen.
Een algemene regel is om zo weinig mogelijk vermogen te gebruiken voor een verbinding, Dat maakt dat ook de satellietzender een gering zendvermogen gebruikt en op die manier worden de boord batterijen gespaard. Je kunt dit maximale vermogen afregelen met behulp van het bakensignaal. Zorg dat jouw eigen terug ontvangen signaal niet niet sterker is dan het ontvangen bakensignaal. Lage duty-factor modes zoals SSB and CW zijn daarom gunstig voor een langere levensduur van een satelliet..

Nadat de video gemaakt was is men op de VO-52 overgeschakeld op de Nederlandse SSB/CW transponder. Deze transponder werkt op de volgende frequenties:

   Uplink:    435.2250 – 435.2750 MHz SSB/CW
Downlink: 145.9250 – 145.8750 MHz SSB/CW
Beacon: 145.8600 MHz CW

Wilt u weten welke andere satellieten er ook operationeel zijn, ga dan naar de webpagina van David Carr, KD5QGR, http://oscar.dcarr.org/. David verzamelt de aan hem door vele amateurs toegestuurde gegevens en publiceert ze op zijn website.(pieth)
2012/03/15

Meer informatie:

  • AMSAT-UK=> How to work the SSB amateur radio satellites such as VO-52
  • AMSAT=> Getting started on amateur radio satellites
  • KB5WIA=> A Backpack-Portable Full Duplex Satellite Station with Dual FT-817ND’s
  • AMSAT=> Werken met FM lineaire transponders
  • Satscape=> Satscape Satellite Tracking Software

Werken met SSB amateur radio satellieten

. .