navbar.frm 20180310 /woerden/art/1331822861.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Wetenschappers van het Brookheven National Laboratorium waren betrokken bij het ontrafelen van de nanostructuur van grafeen.

De regelmatige struktuur waarin de koolstof atomen zijn opgenomen in een vlak hexagonal rooster, kan als een spons electrische lading gevangen houden.
Vreemde ionen blijven daarbij aan de oppervlakte van de monoatomaire laag grafeen 'plakken'. Dit opent voordelen bij de konstruktie van zogenaamde 'supercondensatoren'.

Supercondensatoren zijn net als batterijen in staat om lading op te slaan. Bij batterijen gebeurt dat door middel van chemische reacties tussen metaal elektroden en een vloeibaar elektroliet. Maar omdat deze chemische reacties tijd kosten, is een batterij begrensd in de snelheid waarmee de lading weer vrijgegeven kan worden. Dit fenomeen is een van de belangrijkste beperkingen van batterijen voor elektrische auto's.

Supercondensatoren echter slaan de elektrische lading op in de form van ionen op het oppervlak van metaal oppervlakken. Supercondensatoren hebben daarom een zeer groot metaaloppervlak nodig. De hoeveelheid lading die opgeslagen kan worden is daarom veel minder dan in batterijen. Laden van zo'n condensator gebeurt door het scheiden van positieve en negatieve lading. Bij ontlading gebeurt het tegengestelde. Dit process kan met grote snelheid geschieden. Supercondensatoren zijn daarom uitstekend geschikt in toepassingen waarbij in korte tijd lading moet worden afgegeven en / of opgenomen, zoals bij audioversterkers.
Grafeen met zijn monoatomaire lagen heeft een zeer groot oppervlkk waaran ionen zich kunnen hechten, Het fungeert daarbij als een elektrische spons. Grafeen is bovendien een goede geleider van electrische stroom.

(pieth)
2012/03/15

Meer informatie:

  • PhysOrg=> Activated graphene makes superior supercapacitors for energy storage

Grafeen ook voor supercondensatoren

. .