navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

Microcalorimeter

Samenvatting

In de meest eenvoudige vorm bevat een microcalorimeter drie delen: een absorber met hittecapacitiet C, een thermometer met warmtegeleiding G

naar een koude vat op temperatuur Tb. Het koudevat wordt met behulp van een door een koelmachine op cryogene temperatuur gehouden, in het algemeen tussen 50 en 300 milliKelvin.
Als een foton de absorber treft verhoogt dat de temperatuur van de absorber. Een extreem gevoelige thermometer registreert deze temperatuurverhoging. Door de thermische verbinding met het koudevat keert het systeem na korte tijd weer terug naar debegin situatie.

De werking van de gevoelige TES (transition edge sensor) thermometer berust op het verschijnsel dat wanneer een de temperatuur van een supergeleider op de rand van de overgang van normale naar supergeleidende toestand wordt gehouden, de weerstandsverandering zeer groot is voor een uiterst kleine temperatuur variatie.
Er zijn weerstandsvariaties van een factor 10 gemeten voor een temperatuur variatie van 1 duizendste graad. Dat gevoegd bij een omgevings temperatuur vlak bij het absolute nulpunt, maakt een TES, een meetinstrument gebaseerd op dit verschijnsel, een extreem gevoelig voor kleine energievariaties, en niet alleen omdat de themische ruis bij deze temperaturen ook zeer gering zijn.

(pieth)
2012/03/15

 Meer informatie

  • MIT=> Transition Edge Sensors (TES)