navbar.frm 20180310 /woerden/art/1331386947.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Op 4 november 2011 heeft het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovtie aan Eneco een beschikking afgegeven over de toekenning van de subsidie voor de ontwikkeling van wind op zee. Dit stelt energiebedrijf Eneco in staat om een nieuw, innovatief windmolenpark op zee, 23 kilometer uit de kust bij Noordwijk te realiseren. Er loopt een aanvraag voor Europese subsidie om het park uit te breiden van 129 naar 150 MegaWatt te vervangen door 7 Vestas V112 3.0 MW molens door 7 molens van 6 MW. In de tweede helft van 2012 wordt bekendgemaakt of Eneco aanspraak maakt op deze subsidie.


In dit nieuwe, tweebladige ontwerp van het Nederlandse concern 2-B Energy bevindt de rotor zich aan de lijzijde. De bladen buigen dus van de mast af
Deze windmolens zijn 175 m hoog.
Het alternatieve turbineontwerp hangt samen met het grote geïnstalleerde vermogen van 6 MW – molens op zee hebben typisch een vermogen van 3,6 MW. Een groot vermogen vereist zeer lange turbinebladen. Opmerkelijk is verder de keuze voor een rotor met twee 70 m lange bladen in plaats van de gebruikelijke drie bladen.

(pieth)
2012/03/10

Meer informatie:

Innovatieve windturbine voor Noordzee

. .