navbar.frm 20180310 /woerden/art/1330692288.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

In Luxemburg wordt op 13 maart een postzegel uitgegeven om te vieren dat de vereniging van Luxemburgse radio amateurs, 'Réseau Luxembourgeois des Amateurs d’Ondes Courtes', in het kort 'RL', 75 jaar bestaat.


In Luxemburg staan circa 500 radioamateurs geregistreerd, de RL telt een kleine 400 actieve leden.
Ter gelegenheid van dit lustrum geeft de vereniging een speciale Award uit. Het certifikaat kan worden uitgereikt aan radiozendamateurs en kortegolf luisteraars voor kontakten die gemaakt zijn met Luxemburgse radioamateurs tussen 1 januari en 31 december 2012.
De kontakten moeten gemaakt zijn op de HF banden (160 to 10 meters and 6 meter). Uitgezonderd zijn verbindingen via transponders, repeaters en/of EchoLink. Alle modes zijn toegestaan.

(pieth)
2012/03/02

Meer informatie:

Bijzondere postzegel Luxemburgse radio amateurs

. .