navbar.frm 20180310 /woerden/art/1328875926.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Door vindingrijkheid is het SumbandilaSat team er in geslaagd de SO-67 sateliet weer tot leven te brengen. De kans is groot dat in maart 2012 radioamateur communicatie weer mogelijk is, zodra de satelliet weer zonlicht ontvangt.


De grondstations van SANSA Space operations in Hartbeeshoek en het Electronic Systems Laboratory vande universiteit van Stellenbosch ontvangen reeds telemetrie signalen als de sateliet zich in zonlicht bevindt.

Johann Lochner, ZR1CBC, vertelde dat begin juni 2011, om een onverklaarbare reden de vermogensregeling de geest gaf. Daardoor kon de de On-Board Computer van de satelliet geen controle commanco's van aarde meer uitvoeren. De storing is waarschijnlijk veroorzaakt door straling ten gevolge van de zonuitbarsting op 7 juni 2011. De satelliet gaf daarna geen tekenen van leven meer.

Tijdens de overgangen over Zuid Afrika werd een automatische noodprocedure gestart, uiteindelijk met resultaat. Daaruit bleek dat de batterij defect was geraakt. Als SumbandilaSat zich in het zonlicht bevindt, moet het mogelijk zijn om sommige boordprogamma's weer te activeren. Hopelijk inclusief het maken van plaatjes en het weer activeren van de transponder.

De SumbandilaSat (SO-67) sateliet heeft een amateur radio spraakbaken, parrot repeater en VHF/UHF FM repeater.
De frequencies zijn:
- Uplink: 145.875 MHz FM
- Downlink: 435.345 MHz FM
- Activation tones: 233.6 Hz
- Parrot: 218.1 Hz
NB: een parrot repeater zendt de ontvangen boodschap op de zelfde frequntie weer uit

(pieth)
2012/02/10

Meer informatie:

Sateliet SO-67 misschien weer operationeel

. .