navbar.frm 20180310 /woerden/art/1325876233.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Onderzoekers van Chalmers University of Technology in Zweden hebben de eerste grafeen-FET-mixer gemaakt die op microgolffrequenties werkt.


Mixers zijn belangrijke onderdelen in elektronische systemen. Hiermee kunnen twee of meer ingangssignalen worden gecombineerd tot een of twee samengestelde uitgangssignalen.

Grafeen heeft een symmetrische elektrische karakteristiek die de mogelijkheid biedt om met behulp van het veldeffect om te schakelen tussen het transport van elektronen en het transport van gaten. Door deze unieke eigenschap waren de onderzoekers in staat om de zogenaamde G-FET mixer met maar een transistor te realiseren. Hiermee kunnen op een klein oppervlak geavanceerde sensor-arrays worden samengesteld. De nieuwe ontwikkeling is compatibel met bestaande CMOS-fabricagetechnieken en kan dan ook met CMOS-verwerkingscircuits in één chip worden geïntegreerd.

(pieth)
2012/01/06

Meer informatie:

  • Chalmers=> Graphene mixer can speed up future electronics

Grafeen-FET-mixer voor snellere (toekomstige) elektronica

. .