navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

Koolstofschuim verlengt levensduur batterijen

Samenvatting

Condensatoren kunnen van nature elektrische energie opslaan, met als voordelen gering gewicht en snelle ont- en oplading. Als nadeel kan worden genoemd dat dan slechts de helft van de energie kan worden teruggewonnen als elektrische energie.

Batterijen slaan energie chemisch op en kunnen die over een langere periode weer afstaan. In het zelfde volume kunnen zij veel meer energie opslaan dan condensatoren, maar helaas kunnen zij die energie niet in een korte tijd afleveren en bovendien hebben zij slechts een beperkte levensduur.


In dit nieuw type batterij zijn de voordelen van een batterij en een condensator verenigd.
De energie is opgeslagen in elektrolytische ionen, die aangetrokken worden door de elektrisch geladen koolstof anode. De kathode is een standaard batterij kathode. Deze combinatie levert bijna de dubbele hoeveelheid energie als van een condensator. Tot zover niets nieuws, dit was reeds eerder bekend.

De onderzoekers hebben met behulp van een nieuw materiaal in het batterij gedeelte de output nog verder weten te vergroten.
Standaard nikkel-cadmium batterijen bevatten nickel-oxyhydroxide in een nikkelen huis als kathode. Het Michigan team heeft nu de nikkel omhulling vervangen door koolstof schuim.
De voordelen hiervan zijn uiteraard gewicht en prijs, maar belangrijker is dat koolstofschuim heel veel holle ruimtes bevat waarin dus veel nickel-oxyhydroxide kan opgeslagen worden.o
Op de vraag hoeveel extra levensduur dit ontwerp oplevert kon Tony Rogers, hoogleraar scheikunde, slechts antwoorden dat zij tot nu toe reeds 127000 keren op- en ontladen hebben.

(pieth)
2011/12/09

 Meer informatie