navbar.frm 20180310 /woerden/art/1311449931.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Een aantal frequentiebanden is wereldwijd bestemd voor radiozendamateurs. In Nederland is het gebruik van deze frequentieruimte vrijgesteld; wel geldt voor de circa 13.000 zendamateurs een meldingsplicht. Om te mogen uitzenden moeten zij ook een examen hebben afgelegd.

De zendamateurs hebben de beschikking gekregen over frequentieruimte voor het uitvoeren van experimenten.
Voor bijzondere toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van onbemande stations is nog wel een vergunning nodig.

De afbeelding laat het radioverkeer van radiozendamateurs zien op de 14 MHz korte golfband. Elk klein vlekje is een uitzending van één station. De uitzendingen die hier te zien zijn komen uit heel Europa, maar ook van ver daarbuiten. Er is goed te zien hoeveel stations in zo’n klein stukje spectrum uitzenden. De intensiteitsas (kleurenschaal) geeft de ontvangerspanning in dBμV weer.

Uit de meting is gebleken dat de uitzendingen binnen de grenzen van de toegewezen korte golfbanden plaatsvinden. “Self policing”, dus onderlinge controle, is gemeengoed in deze groep van gebruikers. Bij dezelfde meting is ook gekeken naar de andere korte golfbanden van de radiozendamateurs.
Het beeld daar is hetzelfde.

Deze verbindingen in de korte golf, die vaak over lange afstanden worden afgewikkeld, hebben een zeer lage signaalsterkte. Om ze waar te nemen is een gevoelige ontvanger nodig. Zonder dat lijken de aan de zendamateurs toegewezen frequentiebanden leeg. Dat is echter niet het geval. Vanwege de zwakke signalen waarmee gewerkt wordt is ook te begrijpen dat de toename van achtergrondruis gevolgen kan hebben voor de experimenten van zendamateurs
(zie daarvoor paragraaf 7.1).

De ontdekking van de kortegolf
Zendamateurs hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het mondiale radioverkeer en zijn onder andere verantwoordelijk voor de ontsluiting van de korte golf. De mogelijkheden van de korte golf werden ontdekt in 1923 door radiozendamateurs, die zich uit eigen interesse bezighielden met radio-experimenten. Die ontdekking had een enorme impact op de radiocommunicatie van die tijd. In plaats van de immense vermogens die nodig waren voor radioverbindingen op de lange golf, bleek ineens een bescheiden vermogen voldoende te zijn voor het overbruggen van grote afstanden.

Radiozendamateurs hebben sindsdien een eigen status als “dienst” in de reglementen van de International Telecommunication Union, het hoogste internationale orgaan op radiogebied. De radiozendamateurs vormen wereldwijd een pool waaruit de radio-industrie veelvuldig specialisten put, vanwege de door eigen experimenten verkregen kennis en vaardigheden op het gebied van radiotechniek. Een aantal kopstukken in de wetenschap rond elektromagnetisme en radioastronomie, maar ook veel bekende Nederlanders verbonden aan radiotechnische bedrijven, zijn ooit begonnen als radiozendamateur.

(AT)
2011/07/23

Meer informatie:

De radioamateur en de ether

. .